Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Mar 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 8


ETKİNLİK 8 TEST HAZIRLAMA, PUANLAMA, ANALİZ


Bu etkinlikte anlattığınız konular üzerinde soru hazırlanmıştır.
Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazınız.
1)    Compton olayında ışığın …………………  özelliği vurgulanmaktadır.
2)    Gelen fotonun dalga boyu, saçılan fotonun dalga boyundan …………… .
3)    Compton olayında …………… ve …………….   korunur.
4)    Taneciklere hareketi sırasında bir dalga eşlik eder. Fotonlara eşlik eden bu dalganın dalga boyuna  ……………………….  denir.
5)    Foton girişim olayında …………… , compton olayında ……………… gibi davranır.

12 Şub 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 10


ETKİNLİK 10 KONU ANLATIMI

     Sınıfa girince ilk olarak öğrenciler ayağa kalktılar ve ben oturmalarını söyleyince oturuldu. Ben yoklama alırken onlara derse hazırlanmalarını söyledim ve defteri doldurup imza attım.
     Yaptığım ders planına göre dersi işlemeye başladım. Konu olarak Compton Saçılması Olayı ve Madde Dalgaları işlendi. İlk olarak bir önceki konu olan fotoelektrik olaya kısa olarak değinildi. Fotonun tanecik modeli ile dalga modeli arasında nasıl bir fark olduğunu düşündüklerini sorarak sınıfta tartışma ortamı açıldı. Compton ve madde dalgaları konusunda her yıl YGS de soru geldiğini söyleyerek öğrencileri derse karşı güdülediğimi düşünüyorum. Aralarda öğrencilere soru sorarak onların derse katılımını sağlandı. Bu arada onlarla göz teması kuruldu.
      Konu anlatıldı ve aralarda örnekler çözüldü. Anlatılan konunun ana hatlarını tekrar anlatarak sonuca varmak. Değerlendirme yapmak amacıyla öğrencilere sorular sorularak dönüt alındı. 

11 Şub 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 6


ETKİNLİK 6 e-OKUL ÇALIŞMASI

        
        Bu etkinliğimiz de idari bir işlem olan e-okul çalışması yapılacaktır. 
         Var olan şifre ile e-okul sayfası açıldı ve öğrencilerin sınavdan aldıkları notlarıyla öğretmen tarafından öğrencilerin dersteki durumlarına göre verdiği kanaat notları girilerek, öğrencilerin notları belirlendi. Bu e-okul sayfasın da öğrencilerin diğer derslerdeki durumları gözlenerek tüm derslerde nasıl olduğu anlaşıldı. Diğer derslerdeki durumları gözlenerek kanatlarının nasıl verileceği belirlendi. Durumu kritik olan öğrenciler belirletilerek öğrencilere verilecek olan notlar sınıftaki durumları göz önüne alınarak belirlendi.

5 Oca 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 5

ETKİNLİK 5 ÖĞRETMENİ GÖZLEMLEME
        Etkinliğimizin amacı gerçek bir okul ortamından elde edeceğimiz gözlemler yoluyla öğretmenlik mesleğini tanımamız ve öğretmen olmak için kendi nedenlerimizin farkına varmamızdır.
       Bu hafta öncelikle nasıl bir öğretmen olmalıyız sorusuna cevap aramak üzere şu ana dek gözlemlerimize ve önceki deneyimlerimize dayanarak öğretmenin dersin başından sonuna dek dikkat etmesi gereken özelliklerinin farkına varmamızdır. Geleceğin öğretmeni olarak kendimizi öğretmenlik formasyonu açısından sahip olmayı planladığınız özelliklerimizle ve bunu sağlamak için kaçınacağınız davranışlarımız ve dikkat etmeniz gereken hususlarla birlikte artı ve eksilerle her bakımdan değerlendirmektir.

3 Oca 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 4

ETKİNLİK 4 YOKLAMA ALMA VE SINIF YÖNETİMİ
         Uygulama öğretmeni olmadan sınıfa girildi. Yoklama almak için ilk olarak öğrencilerden sessiz bir şekilde yerlerine oturmalarını ve bu süre zarfında kitap ve defterlerinin hazırlanmasını istenildi.
           Yoklamanın fazla zaman almaması için ilk olarak sınıf sayıldı ve sınıf listesiyle karşılaştırıldı. Gelmeyen öğrencilerin okul numaraları yoklama kâğıdına yazıldı ve altı çizilerek kaş kişi olduğu rakamla gösterildi. 

2 Oca 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 3


ETKİNLİK 3 DERSİN YÖNETİMİ VE SINIFIN KONTROLÜ

       Etkinliğimizin amacı bizlerin öğretmen olarak başarımızı etkileyecek bu çok önemli faktörü daha yakından tanımamızdır. Öğretmen olarak anlattığımız konuyu çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Ancak öğretmenliği diğer pek çok meslekten farklı kılan özelliklerden biri de insanlarla çalışıyor olunmasıdır. Bir davranış bilimci kadar olmasa da davranışları tanımamız ve öğrencilerimizin duyguları olduğunu unutmamamız gerekir. Bizden beklenen ileride sınıf yönetimi ve dersin kontrolü konusunda bizim uygulayacağımız yöntemlerden kısaca bahsederek, öğretmenin disiplin ve ders yönetimi metodunu anlatmamız ve gözlemlerimizi değerlendirmemizdir. 

1 Oca 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 2

ETKİNLİK 2 ÖĞRENCİYİ GÖZLEMLEME

 Öğretmenlik mesleği gereği diğer öğretmenlerle, yöneticilerle ve velilerle olduğu kadar öğrencilerle de profesyonel bir ilişki kurmamız gerekmektedir. Etkinliğimizin amacı öğrencileri gözlemek ve bu gözlemler yoluyla ileride ne tip bir atmosferde ders işleyeceğimizin farkına varmamızdır.  
       Uygulama öğretmeni olmadan sınıfa girildi ve yoklama alındı. Yoklama alındıktan sonra öğrencilere kendimizi tanıttık ve onlardan kendilerini tanıtmalarını istedik.
       Öğrenciler tarafından sırayla isimleri söylenildi ve sessizce öğretmenin gelmesi beklenildi. Öğretmen geldikten sonra öğrencileri gözlemleyebilmek için arka sıralara oturuldu.