1 Eki 2019

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programı Staj Konuları

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir. Gelişen dünya anlayışı, firmaların artan rekabet koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu durum, halkla ilişkiler ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına neden olmakta, işletmelerin halkla ilişkiler departmanlarını oluşturma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen organizasyon hizmetleri ise her alanda hem ticari hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır. Ülkemizde halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında öğretim programlarının hazırlanarak uygulanmasının sektörde yıllardır süregelen alanında uzmanlaşmış ara eleman ihtiyacı açısından önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.


 • Kuruluş hakkında bilgi edinme: Kuruluşun unvanı, tarihçesi, faaliyet alanı, kuruluşun yeri, personel sayısı, staj süresince stajyerden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi.
 • Kuruluşun organizasyon yapısının ve bölümlerin görevlerinin öğrenilmesi, bölümler arası ilişkilerin ve iş akış sürecinin öğrenilmesi
 • İş yerinde kullanılan elektronik cihazlar ve bilgisayar programları hakkında bilgi edinme
 • Kurumun misyon ve vizyon tanımlarının öğrenilmesi
 • Kurum içi yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin öğrenilmesi: Yeni başlayanlara yönelik rehber kitapçıkların hazırlanması, çalışanlara yönelik gazete ve dergi yayınları, eğitim programları, kurum çalışanlarına yönelik geziler ve diğer aktiviteler
 • Basın bültenlerinin hazırlanması, basın listelerinin oluşturulması ve basınla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabaların kazandırılması
 • Kuruluşun tanıtımına yönelik yazılı ve görsel belgelerin incelenmesi ve hazırlanmasının öğrenilmesi
 • Meslek örgütleriyle ilişkilerin öğrenilmesi
 • Tedarikçiler, bayiler, tüketiciler vb. hedef kitleye yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin incelenmesi ve yapılan çalışmaların öğrenilmesi
 • Kuruluşun sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerin öğrenilmesi
 • Halkla ilişkiler departmanının diğer departmanlarla ilişkisinin öğrenilmesi (pazarlama, satış, reklam v.b.)
 • Sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi edinme
 • Web sayfaları hakkında bilgi edinme, web sayfalarının içeriği, yenilenme sıklığı
 • Basın küpürleri, radyo ve televizyon kayıtlarının arşivlenmesi çalışmalarını öğrenme
 • Yararlanılan araştırma çalışmaları hakkında bilgi edinme
 • Halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında genel değerlendirme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder