4 Mar 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 8


ETKİNLİK 8 TEST HAZIRLAMA, PUANLAMA, ANALİZ


Bu etkinlikte anlattığınız konular üzerinde soru hazırlanmıştır.
Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazınız.
1)    Compton olayında ışığın …………………  özelliği vurgulanmaktadır.
2)    Gelen fotonun dalga boyu, saçılan fotonun dalga boyundan …………… .
3)    Compton olayında …………… ve …………….   korunur.
4)    Taneciklere hareketi sırasında bir dalga eşlik eder. Fotonlara eşlik eden bu dalganın dalga boyuna  ……………………….  denir.
5)    Foton girişim olayında …………… , compton olayında ……………… gibi davranır.  

ETKİNLİK 9 DERS PLANI YAPMA   

İlk olarak anlatacağım konun ders planını yapmayı uygun gördüm.
                            FİZİK DERS PLANI
I. HAZIRLIK
         Dersin Adı : Fizik 
          Sınıf           : 12-Fen C
          Ünite Adı : Işık Teorileri
           Konu Adı : Compton Saçılması Olayı ve Madde Dalgaları
         Süre            : 40 dakika
Öğretim Yöntem ve Teknikler: Anlatma, Örnek çözme, Soru-Cevap,       
Problem çözme
Kaynak Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, YGS Çıkmış Sorular 
Hedef ve Davranışlar:          
a)    Tanecik teorisinin açıklamada güçlük çektiği ışık olaylarını ve dalga modeli ile tanecik modelinin bugünkü durumunu kavratmak.  
b)    Tanecik modelinin açıklayamadığı olayları söyleyebilme.
c)     Compton olayını açıklayabilme.
Kazanımlar: 1)Tanecik teorisinin açıklamada güçlük çektiği ışık olayları
                     2) Dalga modeli ile tanecik modelinin bugünkü durumu


II. DERSİN İŞLENİŞİ
1)   Dikkati Çekme: Fotonun tanecik modeli ile dalga modeli arasında nasıl bir fark olduğunu düşündüklerini sorarak sınıfta tartışma ortamı açmak.
2)   Güdüleme: Compton ve madde dalgaları konusunda her yıl YGS de soru geldiğini söylemek
3)   Gözden geçirme: Compton saçılması olayını tanecik modeli ile ilişkilendirmek
4)   Açıklama/Giriş: Compton olayını ve madde dalgalarını anlatma 
5)   Uygulama : Örnek çözme         
6)   Özetlemek: Anlatılan konunun ana hatlarını tekrar anlatarak sonuca varmak.
7)   Değerlendirme: Öğrencilere kazandırılması amaçlanan hedef davranışları sözlü yoklama şeklinde sınanması. Gerekirse kısa bir test verilmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder