12 Mar 2020

Staj defteri sonuç bölümü nasıl yazılmalıdır?

Staj defteri sonuç bölümü nasıl yazılmalıdır?
İyi bir sonuç yazısı yazmak için aşağıda belirtiğimiz açıklamaları dikkate almanız gerekmektedir. Çünkü staj defterleriniz incelenirken sonuç bölümünün üzerinde daha fazla durulduğu bir gerçektir.
Stajın kazandırdığı bilgi ve deneyim açıklanmalı, görev alınan projenin veya gerçekleştirilen uygulamanın katkıda bulunulan kısımlarının sonuçları (problem, gözlem, yorum, v.s.) özetlenmelidir. İyi bir sonuç bölümü, tüm staj çalışmasını kapsadığı için, yaklaşık iki sayfa boyutunda olabilir. Öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır.
Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir. Bilgisayarın kurumdaki yeri, kullanım alanları, sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır. Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir.Staj süresince yapılan projelerden bahsedilmelidir. Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir. Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir. Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir. Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir.Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil, özet olduğuna dikkat etmek gereklidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder