1 Oca 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 2

ETKİNLİK 2 ÖĞRENCİYİ GÖZLEMLEME

 Öğretmenlik mesleği gereği diğer öğretmenlerle, yöneticilerle ve velilerle olduğu kadar öğrencilerle de profesyonel bir ilişki kurmamız gerekmektedir. Etkinliğimizin amacı öğrencileri gözlemek ve bu gözlemler yoluyla ileride ne tip bir atmosferde ders işleyeceğimizin farkına varmamızdır.  
       Uygulama öğretmeni olmadan sınıfa girildi ve yoklama alındı. Yoklama alındıktan sonra öğrencilere kendimizi tanıttık ve onlardan kendilerini tanıtmalarını istedik.
       Öğrenciler tarafından sırayla isimleri söylenildi ve sessizce öğretmenin gelmesi beklenildi. Öğretmen geldikten sonra öğrencileri gözlemleyebilmek için arka sıralara oturuldu.

      Öğretmen konuyu anlatmaya başladıktan sonra öğrencilerin dersi çok fazla dinlemek istemedikleri, derste düzenli olarak not tutmadıkları, bunun yerine lise son sınıf oldukları için yaklaşan YGS sınavına yönelik daha çok soru çözmek istedikleri gözlendi. Öğrenciler her ne kadar ders işlemek istemeseler de öğretmen tarafından dersin anlatılması gerekiyordu. Ayrıca ders dinleyen öğrencilerin dikkati ise etrafındaki arkadaşlarından birileri konuştuğunda dağıldığı gözlemlendi. Teneffüslerde de kendilerini hemen sınıftan dışarı atarak derslerden sıkıldıkları görüldü.
Bu gözlemdeki esas amacım, öğrencileri daha yakından tanıyarak onların gözünde bir öğretmenin nasıl olması gerektiği yönündeki düşüncelerime daha da netlik kazandırmaktı. Çünkü bir öğretmen, girdiği sınıflarda yalnız kendi alanına dair konularda bilgiler vermekle kalmayıp öğrencilerin beklenti ve sorunlarına da yakınlık göstermesi ve elden geldiğince onlara doğru ve gerçek olanı tavsiye etmesi gibi sosyal açıdan eğitsel faaliyetlerde bulunması gerektiği kanaatindeyim. Dersin derste öğrenileceği konusundaki düşünceden yola çıkarak öğrencilere ders esnasında ilgi çekici olay ve olgulardan bahsedip dersi daha akıcı bir işlerliğe kavuşturmak ve fizik dersini öğrencilerin yakınlık ve ilgi duyduğu bir ders haline getirmek için neler yapması gerektiği konusunda bana yol gösterici fikirler de verdiği düşüncesindeyim


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder