29 Ara 2019

Adalet Alanı Staj Defteri Konuları 2019-2020


1. HAFTA
Staj hazırlık ve oryantasyon çalışmaları, koordinatör öğretmen tanışma, bilgilendirme
2. HAFTA
İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları
3. HAFTA
SORU1: Toplumsal düzen kuralları ile hukukun kaynakları ve hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
4. HAFTA
SORU2: Devletin yapısı ve yargı teşkilatının yapısı ve işleyişi ile ulusal yargı ağı bilişim sistemlerinin yapısı ve işleyişi nasıldır? Açıklayınız.
5. HAFTA
SORU3: Personel ile ilgili özlük ve nöbet işlemlerini açıklayınız.
6. HAFTA
SORU4: Sınav, atama ve apostil hizmetlerini açıklayınız.
7. HAFTA
SORU5: Hukuki dosyalama ve arşivleme işlemlerini açıklayınız.
8. HAFTA
SORU6: Gelen ve giden evrak işlemlerini açıklayınız.
9. HAFTA
SORU7: Kamu hukuku ve özel hukuk nedir? Açıklayınız.
10. HAFTA
SORU8: Merkezi ve yerel yönetimler ile adli ve idari kolluğun fonksiyonları ile adalet meslek etiği ve kamu etiğini açıklayınız.
11. HAFTA
SORU9: Ceza muhakemesi hukuku ve ceza hukuku, ilamat ve infaz işlemlerini açıklayınız.
12. HAFTA
SORU10: Tutuklama ve tahliye kararlarının evrak işlemlerini ve yakalama ve yakalamayı kaldırma işlemlerini açıklayınız.
13. HAFTA
SORU11: Ceza infaz kurumu kâtiplik işlemlerini açıklayınız.
14. HAFTA
SORU12: Cumhuriyet başsavcılığına yapılan müracaat işlemleri ile cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma işlemlerini açıklayınız.
15. HAFTA
SORU13: Cumhuriyet başsavcılığınca verilen kararlar ile bu kararların evrak ve dosyalama işlemlerini açıklayınız.
16. HAFTA
SORU14: Adli ve idari yargıdaki dava açılış işlemlerini açıklayınız.
17. HAFTA
SORU15: Adli ve idari yargıdaki harç / masraf, tahsilat ve reddiyat hesaplama işlemleri ile bu işlemlerin iptalini açıklayınız.
18. HAFTA
SORU16: Tebligat işlemlerini açıklayınız.
19. HAFTA
SORU17: Duruşma işlemlerini açıklayınız.
20. HAFTA
SORU18: Gelen talimat ve değişik iş işlemlerini açıklayınız.
21. HAFTA
SORU19: Tevzi ve vezne işlemlerini açıklayınız.
22. HAFTA
SORU20: Veraset, velayet işlemlerini açıklayınız.
23. HAFTA
SORU21: İcra kâtipliği dosya evrak işlemlerini açıklayınız.
24. HAFTA
SORU22: Hukuk bürosu kâtiplik işlemlerini açıklayınız.
25. HAFTA
SORU23: Noter kâtipliği işlemlerini açıklayınız.
26. HAFTA
SORU24: İdare hukuku ve idari yargı işlemlerini açıklayınız.
27. HAFTA
SORU25: Yürütmeyi durdurma kararı evrak işlemlerini açıklayınız.
28. HAFTA
SORU26: Adli ve idari yargı defter ve kartonları nelerdir? Açıklayınız.
29. HAFTA
SORU27: Muhabere işlemlerini açıklayınız.
30. HAFTA
SORU28: Düzenleme ve günleme işlemlerini açıklayınız.
31. HAFTA
SORU29: Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri işlemlerini açıklayınız.
32. HAFTA
SORU30: Anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay, uyuşmazlık mahkemesi kalem hizmetleri işlemlerini açıklayınız.

1 yorum: