Adalet Alanı Staj Defteri Konuları 2019-2020 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adalet Alanı Staj Defteri Konuları 2019-2020 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

29 Ara 2019

Adalet Alanı Staj Defteri Konuları 2019-2020


1. HAFTA
Staj hazırlık ve oryantasyon çalışmaları, koordinatör öğretmen tanışma, bilgilendirme
2. HAFTA
İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları
3. HAFTA
SORU1: Toplumsal düzen kuralları ile hukukun kaynakları ve hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
4. HAFTA
SORU2: Devletin yapısı ve yargı teşkilatının yapısı ve işleyişi ile ulusal yargı ağı bilişim sistemlerinin yapısı ve işleyişi nasıldır? Açıklayınız.
5. HAFTA
SORU3: Personel ile ilgili özlük ve nöbet işlemlerini açıklayınız.
6. HAFTA
SORU4: Sınav, atama ve apostil hizmetlerini açıklayınız.
7. HAFTA
SORU5: Hukuki dosyalama ve arşivleme işlemlerini açıklayınız.
8. HAFTA
SORU6: Gelen ve giden evrak işlemlerini açıklayınız.
9. HAFTA
SORU7: Kamu hukuku ve özel hukuk nedir? Açıklayınız.
10. HAFTA
SORU8: Merkezi ve yerel yönetimler ile adli ve idari kolluğun fonksiyonları ile adalet meslek etiği ve kamu etiğini açıklayınız.

3 Ara 2019

Adalet Alanı Staj Defteri Konuları 2019-2020


Adalet Alanı Staj Yapan Öğrencilere Ait Gelişim Tablosu
HUKUK DİLİ VE TERMİNOLOJİSİ
Modül: Temel Hukuk Kuralları
   Toplumsal Düzen Kuralları
   Hukukta Yaptırım Türleri
Modül: Yargı Teşkilatı ve Yargı Bilişim Sistemleri
   Türk Yargı Teşkilatının Yapısı, Görevleri, İşleyişi
Modül: Adalet Psikolojisi
   Tutuklu ve Hükümlü Kavramları