3 Ara 2019

Adalet Alanı Staj Defteri Konuları 2019-2020


Adalet Alanı Staj Yapan Öğrencilere Ait Gelişim Tablosu
HUKUK DİLİ VE TERMİNOLOJİSİ
Modül: Temel Hukuk Kuralları
   Toplumsal Düzen Kuralları
   Hukukta Yaptırım Türleri
Modül: Yargı Teşkilatı ve Yargı Bilişim Sistemleri
   Türk Yargı Teşkilatının Yapısı, Görevleri, İşleyişi
Modül: Adalet Psikolojisi
   Tutuklu ve Hükümlü Kavramları

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ve KALEM HİZMETLERİ
Modül: CBS Müracaat ve Soruşturma İşlemleri Modülü
   Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı
   CBS Kaleminde Oluşturulan Bürolar
   İhbar-şikayet
   Zorla getirme işlemi
   İfade almada yasak usuller
   Soruşturma yazışmaları(tanımlar)
Modül: CBS Kalem İşlemleri
   Tutuklama, yakalama
   Tahliye, yakalamanın kaldırılması
Modül: İlamat ve infaz işlemleri
   Ön ödeme işlemleri
   Kabahat işlemleri

KAMU HUKUKU ve ÖZEL HUKUK
Modül: Yönetim Teşkilatının Yapısı ve Etik Kurallar
   Merkezi Yönetimin Özellikleri Yararları Sakıncaları
   Yerel Yönetimin Özelllikleri Yararları Zararları

HUKUK MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ
Modül: Tevzi ve Vezne İşlemleri
      Tevzi Evrak İşlemleri
      Vezne Evrak İşlemleri
Modül: Veraset ve Velayet İşlemleri
      Veraset işlemleri
      Velayet işlemleri
Modül: Disiplin Tutuklaması İşlemleri
      Disiplin Soruşturması

STANDART TÜRK KLAVYESİ
Modül: Tuşları Doğru Kullanma
      Harf Tuşlarını Kullanma
      Yardımcı Tuşlar
Modül: Yazı Yazma Sayı tuşları
   Sayı Tuşları Süreli Metin Yazma
   Süreli metin yazma

YÜKSEK YARGI KALEM HİZMETLERİ
Modül: Bölge Mahkemeleri Kalem Hizmetleri
      Bölge Adliye Mahkemelerinde Tutulan Defterler
Modül: Yüksek Mahkemelerin Kalem Hizmetleri
      Anayasa Mahkemesinde Tutulan Dosyalar
      Anayasa Mahkemesinde Tutulan Defterler
      Anayasa Mahkemesinde Kullanılan Kartonlar
      Uyuşmazlık Mahkemesinde Kullanılan Dosyalar, defterler, klasörler

İDARE VERGİ MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ
Modül: İdare Hukuku ve İdari Yargı İşlemleri
      Türk İdare Teşkilatının Yapısı, İşleyişi
      Kamu Görevlilerinin Sınıflandırılması
      İdarenin Varlıkları, Borçları
      İdarenin Mal Edinme Usullleri
      İdari İşlemler
      Kamu Hizmeti
      İdari Yargı
Modül: Yürütmeyi Durdurma Kararı Evrak İşlemleri
       Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kavramlar
       Yürütmenin Durdurulması Takibinin Reddi İşlemleri
Modül: İdari Yargı Tebligat İşlemleri
      Tebligat İşlemleri

HUKUKİ DOSYALAMA ve ARŞİVLEME
Modül:Evrak Tasnif İşlemleri
      Hukuk Dosyalama Sistemleri
      Hukuk Büroları ve Adli Arşivleme Sistemleri
Modül: Gelen Evrak İşlemleri
      Gelen Belgeler
      Giden Belgeler

BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI
Modül: Hızlı Yazı Yazma
       Harf ve Sayı Tuşları
      Noktalama işaretleri ve yardımcı tuşlar
Modül: Süreli ve Sesli Metinler
      Süreli metin çalışmaları
      Etkin Dinleme ve Yazma

DURUŞMA VE KARAR İŞLEMLERİ
Modül: Tebligat İşlemleri, Duruşma İşlemleri
      Duruşma ve tahkikat tebligat evrakı hazırlama
      Tebligat İşlemleri, Reddi hakim işlemleri
      Posta işlemleri, Dava Dosyasını Tanzim Etme
      Duruşmaya hazırlık
Modül: Ara Karar İşlemleri
      Keşif işlemleri
      Bilirkişi işlemleri
      Giden Talimat İşlemleri
      Adli Yazışmalar
Modül: Karar ve Karar Sonrası İşlemler
      Karar, gerekçeli karar, Karar sonrası Evrak İşlemleri
      Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
Modül: Gelen Talimat ve Değişik İşlemleri
      Gelen Talimat İşlemleri, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri, Değişik İş İşlemleri
Modül: Emanet İşlemleri
      "Emanete Aldırma İşlemleri, Emanet Memurluğu ve Emanetlerle İlgili Yazışmalar, Emanetten Çıkarma İle İlgili Yazışmalar"

İCRA, NOTER VE AVUKAT KATİPLİĞİ İŞLEMLERİ
Modül: İcra Katipliği Dosya Evrak işlemleri
       Takip
      Defter kayıt işlemleri
Modül: İcra Katipliği Satış İşlemleri
      Gelen Talimat Dosya İşlemleri
      Satış İşlemleri
Modül: Hukuk Bürosu Katiplik İşlemleri
       Hukuk Bürosu İç İşlemler
       Hukuk Bürosu Dış İşlemler

PERSONEL HUKUKU
Modül: Personel Özlük İşlemleri
      Terfi ve İntibak
      Tebliğ ve Tebellüğ
      Personel Sicil Kadro Bilgileri ve Türleri
      Nöbetle ilgili yöntem tür ve şekiller
      İzin türleri, kullanma süre biçimleri
      Disiplin ve disiplin kararı ile ilgili kavramlar
Modül: Komisyon, sınav atama ve apostil işlemleri
      Personel sınav işlemleri
      İlgili mevzuata göre atama işlemleri
      Apostil ile ilgili işlemler
Modül: İdari İşler Kalem Hizmetleri
      Mutemetlik  kavramı
      Mutemet işlem basamakları
Modül: Nöbet ve Nöbetci işlemleri
      Adli Nöbetle ilgili kavramlar
      Adli Nöbetle ilgili aşamalar ve içeriği

CEZA İNFAZ KATİPLİĞİ HİZMETLERİ
Modül: Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku İşlemleri
      Ceza Hukuku İşlemleri
      Ceza Hukukunun Kaynakları
      Ceza Hukukunda Temel İlkeler
      Ceza Hukuku Kavramları
      Ceza Muhakeme Hukukunun Amacı
      Ceza Muhakemesinin Evreleri
      Ceza Muhakemesine Hakim olan ilkeler
      Ceza Muhakemesinde kişiler
      İlam ve infaz işlemleri
Modül: Tutuklama ve Tahliye Kararlarının Evrak İşlemleri
      Tutuklama kararı işlemleri
      Tahliye kararı işlemleri
Modül: Yakalama ve Yakalamayı Kaldırma İşlemleri
      Yakalama kararı işlemleri, yakalamanın kaldırılması kararı işlemleri

YARGI YAZIŞMALARI
Modül: Adli ve İdari Yargı Defter ve Kartonlar
      Adli Yargı Ceza Mah.Tutulacak Kayıtlar
Modül: Muhabere İşlemleri, Rapor Alma İşlemleri
Modül: Düzenleme ve Günleme İşlemleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder