11 Şub 2020

Öğretmenlik Okul Deneyimi Staj Defteri Örneği Etkinlik 6


ETKİNLİK 6 e-OKUL ÇALIŞMASI

        
        Bu etkinliğimiz de idari bir işlem olan e-okul çalışması yapılacaktır. 
         Var olan şifre ile e-okul sayfası açıldı ve öğrencilerin sınavdan aldıkları notlarıyla öğretmen tarafından öğrencilerin dersteki durumlarına göre verdiği kanaat notları girilerek, öğrencilerin notları belirlendi. Bu e-okul sayfasın da öğrencilerin diğer derslerdeki durumları gözlenerek tüm derslerde nasıl olduğu anlaşıldı. Diğer derslerdeki durumları gözlenerek kanatlarının nasıl verileceği belirlendi. Durumu kritik olan öğrenciler belirletilerek öğrencilere verilecek olan notlar sınıftaki durumları göz önüne alınarak belirlendi.


ETKİNLİK 7

SORU SORMAYI GÖZLEMLEME

            Bu haftaki gözlemimizde ilk olarak soru sormak üzerinde yoğunlaşılacak. Bu gözlemimizin amacı “Ders işlerken niçin soru sorulur?, Ne zaman sorulmalıdır?” gibi sorulara cevap bulmamızdır. Önceki gözlemlerinizi de hatırlayarak bu sorulara cevap bulacağız. Gözlemlediğiniz sınıfta ne tip sorular sorulduğunu, sınıfın oturma planına göre her öğrenciye söz hakkı verilip verilmediğini, öğrenci yanlış veya eksik cevap verdiğinde ne olduğu gözlemlenecek. Öğretmenin öğrencilerin cevaplarını onaylamak veya reddetmek için kullandığı teknikler anlatılacak. 
          Ders başlarken öğrenciler aynı düzende yani ders oturma planındaki gibi oturuyor, öğretmen öğrencilerin derse hazırlanıp gelmelerini istiyor. Öğretmen dersi genelde soru-cevap şeklinde işliyor. Sorduğu sorular, anlatılacak konuya giriş aşamasında önderlik edici, konu anlatılırken tamamlayıcı, konu anlatımı sonunda açık uçlu ve yorumlayıcı şekildedir.
          Öğretmenin soruları bir öğrenciye değil, sınıfa karşı soruldu. Sen söyle diyerek herhangi bir öğrenci kaldırılmadı. Bu arada öğretmen, öğrencinin düşünmesi için yeterli süre tanıdı ve onu cevaba yönlendirmeye çalıştı.
        Dersle ilgilenmeyen öğrencilerin derse katılımını sağlamak için onlara soru yöneltiyor. Sorulan sorularla, amaçlarda belirlenen hedef davranışlara ulaşılabiliyor.
        Öğretmen, öğrenci soruyu doğru olarak cevaplayamazsa soru diğer öğrencilere yönlendirildi. Bir öğrenci sorulan soruyu eksik cevaplamışsa “arkadaşınızın cevabını tamamlamak isteyen var mı?” diyerek sınıfa söz hakkı verildi. Eğer sorulan sorunun cevabı hiçbir öğrenci tarafından cevaplanamadığında ders kitabından ilgili bölümün bulunarak okunması istenildi ve sorunun cevabı birlikte bulundu. Böylece olabildiğince öğrencilerin derse katılımını sağlamaya çalışıyor.
      Öğrencilerin sorduğu sorulan ise genelde öğretmen cevaplıyor. Bazen yanıt beklenmeyen sorular yöneltiyor. Dersi genelde sınıf içinde dolaşarak işliyor. Soru sorduğu öğrencilerle yüz yüze konuşuyor. Göz teması kullanarak ilgiyi hep üzerinde topluyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder