11 Şub 2020

Programa Temelleri - if-Else Örnekleri

Bilişim Teknolojileri Alanı programlama temelleri dersinde yapılan if-else uygulama örnekleri aşağıda belirtilmiştir.Örnek 1:Klavyeden girilen Programlama dersine ait 2 yazılı ,1 performans notu giriliyor. Buna göre Öğrencinin geçip kaldığını ekrana yazan programı yazınız.
static void Main(string[] args)
 {
double y1, y2, p, ort;
 Console.Write("1.yazılıyı giriniz");
 y1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 Console.Write("2.yazılıyı giriniz");
 y2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 Console.Write("Performans giriniz");
 p = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 ort = (y1 + y2 + p) / 3;
 if (ort >= 50)
 Console.WriteLine("GEÇTİ" + ort);
 else
 Console.WriteLine("KALDı" + ort);
 Console.Read();
 }

Örnek 2: Klavyeden bir işçiye ait aylık çalışma saati ve saat başına aldığı ücret giriliyor. Bu işçinin günlük kazancını ve aylık kazancını hesaplayan ve aylık kazancı 2020 TL’nin altında ise ‘ASGARİ ÜCRETTEN AZ ALIYOR‘ yüksek ise ’ASGARİ ÜCRETTEN ÇOK ALIYOR’ yazan programın algoritmasını yazınız.
int acsaat, sbucret,aylikmaas,gunmaas;
 Console.Write("aylık çalışma saati");
 acsaat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 Console.Write("saat başı ücret");
 sbucret = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 aylikmaas = sbucret * acsaat;
 gunmaas = aylikmaas / 20;
 if (aylikmaas < 2020)
 Console.Write("Asgari ücretten az alıyor" + aylikmaas);
 else
 Console.Write("Asgari ücretten fazla alıyor" + aylikmaas);
 Console.Read();Örnek 3: Klavyeden girilen üçgen kenarlarından üçgenin ne çeşit üçgen olduğunu ekrana yazan programı yazınız
static void Main(string[] args)
{int a, b, c;
 Console.Write("1. kenarı giriniz:");
 a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 Console.Write("2. kenarı giriniz:");
 b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 Console.Write("3. kenarı giriniz:");
 c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 if ((a == b) & (b == c))
 Console.WriteLine("Üçgen eşkenar");
 else if ((a == b) || (b == c) || (a == c))
 Console.WriteLine("Üçgen ikizkenar");
 else
 Console.WriteLine("Üçgen çeşitkenardır");}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder