4 Haz 2020

Statik IP Adresleme

Az sayıda bilgisayarın bulunduğu bir ağda, her cihazı uygun IP adresiyle manuel olarak yapılandırmak kolaydır. IP adreslemeyi bilen bir ağ yöneticisinin, adresleri ataması ve belirli bir ağ için doğru adresi nasıl seçeceğini bilmesi gerekir. Atanan IP adresi, aynı ağ veya alt ağdaki her konak bilgisayar için tekdir. Bu, statik IP adresleme olarak bilinir.
Konak bilgisayara statik IP adresi yapılandırmak için, Ağ Arayüz Kartı'nın (NIC) Özellikler penceresinden TCP/IPv4 ayarlarına gidin. NIC, Ortam Erişim Denetimi (MAC) adresini kullanarak bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlar. IP adresi, ağ yöneticisi tarafından tanımlanan mantıksal bir adresken, MAC adresi, Şekil 2'de görüldüğü gibi, üretim aşamasında NIC'e kalıcı olarak programlanmış (veya gömülmüş) bir adrestir. NIC'nin IP adresi değiştirilebilir, ancak MAC adresi asla değişmez.

Aşağıdaki IP adresi yapılandırma bilgilerini bir konak bilgisayara atayabilirsiniz:
  • IP adresi - ağdaki bilgisayarı tanımlar
  • Alt ağ maskesi - bilgisayarın bağlı olduğu alt ağı tanımlamak için kullanılır
  • Varsayılan ağ geçidi - bilgisayarın İnternet'e veya başka bir ağa erişmek için kullandığı aygıtı tanımlar
  • Opsiyonel değerler - örneğin tercih edilen Alan Adı Sistemi (DNS) sunucu adresi ve alternatif DNS sunucu adresi

1 yorum: