4 Haz 2020

DHCP ile IP Adresleme

Çok sayıda bilgisayar bir LAN'ın parçası ise ağdaki her bilgisayarın IP adreslerinin manuel olarak yapılandırılması zaman alabilir ve hatalara yol açabilir. Devingen Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucusu, adresleme sürecini kolaylaştırarak otomatik olarak IP adresi atar. Otomatik olarak TCP/IP'yi yapılandırmak, yinelenen veya geçersiz IP adreslerinin de atanma olasılığını azaltır.
DHCP sunucusu, atanacak IP adreslerinin bir listesini tutar ve ağ üzerindeki her aygıtın tek bir IP adresi alması için süreci yönetir. DHCP sunucusu konak bilgisayardan bir istek aldığında, sunucu, veritabanında saklanan önceden tanımlanmış bir dizi adresden bir IP adresi bilgisini seçer. IP adres bilgisi seçildiğinde, DHCP sunucusu bu değerleri ağdaki istek gönderen konak bilgisayara sunar. Konak bilgisayar sunulanı kabul ederse, DHCP sunucusu belirli bir süre boyunca IP adresini atar. Buna kiralama denir. Kira süresi dolduğunda, DHCP sunucusu, ağa katılan başka bir bilgisayar için bu adresi kullanabilir. Ama bir aygıt IP adresini korumak için kendi kirasını yenileyebilir.

Ağdaki bir bilgisayarın DHCP sunucu hizmetlerinden yararlanabilmesi için öncelikle yerel ağ üzerindeki sunucuyu tanıması gerekir. Bir bilgisayar, Şekil 1'de gösterildiği gibi, NIC yapılandırma penceresindeki Otomatik olarak bir IP adresi al seçeneği işaretlenerek, DHCP sunucusundan IP adresi alacak şekilde yapılandırılabilir. Bir bilgisayar otomatik olarak IP adresi alacak şekilde ayarlandığında, diğer IP adres yapılandırma kutularının tümü devre dışı olur. DHCP ayarları, kablolu veya kablosuz NIC için aynı şekilde yapılandırılır.
Bir bilgisayar, sürekli DHCP sunucusundan 5 dakika aralıklarla bir IP adresi ister. Bilgisayarınız, IP adresi almak için DHCP sunucusuyla iletişim kuramazsa, Windows işletim sistemi otomatik olarak bir yerel-bağlantı IP adresi atar. Bilgisayarınıza 169.254.0.0 ile 169.254.255.255 aralığında bir yerel-bağlantı IP adresi atanırsa, bilgisayarınız yalnızca bu IP adres aralığındaki aynı ağda bulunan diğer bilgisayarlarla iletişim kurabilecektir.
DHCP sunucusu, otomatik olarak aşağıdaki IP adres bilgilerini bilgisayara atar:
  • IP adresi
  • Alt ağ maskesi
  • Varsayılan ağ geçidi
  • Şekil 2'de görüldüğü gibi, DNS sunucu adresi gibi isteğe bağlı değerler.

2 yorum: