4 Haz 2020

İşletim Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayarın  donanımları ne kadar yüksek olsa da , tüm işletim sistemleri dört temel görevi gerçekleştirir.
  • Donanım erişimini denetleme
  • Dosya ve klasör yönetimi
  • Kullanıcı arayüzü sağlama
  • Uygulama yönetimi
Donanım Erişimi
İşletim sistemi, uygulamalar ile donanım arasındaki etkileşimi yönetir. İşletim sistemi, her bir donanım bileşenine erişim sağlamak ve bu bileşenlerle iletişim kurmak için aygıt sürücüsü olarak adlandırılan bir program kullanır. Donanım aygıtı takıldığında, işletim sistemi bileşenin aygıt sürücüsünü tespit edip yükler. Sistem kaynağı atama ve sürücü yükleme işlemi, tak-ve-çalıştır (PnP) yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Daha sonra işletim sistemi bu aygıtı yapılandırır ve bilgisayar hakkındaki tüm bilgileri içeren bir veritabanı olan kayıt defterini günceller.
İşletim sistemi aygıt sürücüsünü tespit edemezse, bir teknisyenin sürücüyü aygıt ile beraber gelen ortamı kullanarak ya da üreticinin web sitesinden indirerek kendisinin yüklemesi gerekir.

Dosya ve Klasör Yönetimi
İşletim sistemi, verileri saklamak için sabit diskte bir dosya yapısı oluşturur. Dosya, tek bir ad verilen ve tek bir birim olarak değerlendirilen ilişkili veriler bloğudur. Program ve veri dosyaları dizinde bir arada gruplanır. Dosya ve dizinler, kolaylıkla bulunacak ve kullanılacak şekilde düzenlenir. Dizinler diğer dizinlerin içinde saklanabilir. Bu iç içe geçmiş dizinler altdizin olarak ifade edilir. Windows işletim sistemlerinde dizinler klasör, altdizinler ise altklasör olarak adlandırılır.
Kullanıcı Arayüzü
İşletim sistemi, kullanıcının yazılım ve donanımla etkileşim kurmasına olanak verir. İşletim sistemlerinde iki tür kullanıcı arayüzü vardır:
  • Komut satırı arayüzü (CLI) -  kullanıcı komut istemine komut yazar.
  • Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) - kullanıcı menü ve simgelerle etkileşim kurar.
Uygulama Yönetimi
İşletim sistemi bir uygulamayı bulur ve bilgisayarın rastgele erişimli belleğine (RAM) yükler. Kelime işlemciler, veritabanları, elektronik tablolar ve oyunlar gibi yazılım programları birer uygulamadır. İşletim sistemi, mevcut sistem kaynaklarını çalışan uygulamalara ayırır.
Programcılar, geliştirdikleri programın işletim sistemiyle uyumlu olmasını sağlamak için Uygulama Programlama Arayüzü (API) olarak bilinen talimatlar dizisini izlerler. Uygulama Programlama Arayüzü, programların işletim sistemi tarafından yönetilen kaynaklara tutarlı ve güvenilir bir şekilde erişmesini sağlar. Aşağıda bazı Uygulama Programlama Arayüzü örnekleri gösterilmektedir:
  • Açık Grafik Kütüphanesi (OpenGL) - Çoklu ortam grafiklerine yönelik çapraz platform standart belirtimi
  • DirectX - Microsoft Windows çoklu ortam görevleriyle ilgili Uygulama Programlama Arayüzleri topluluğu
  • Windows Uygulama Programlama Arayüzü- Windows'un eski sürümlerindeki uygulamaların yeni sürümlerde çalışmasına olanak sağlar.
  • Java Uygulama Programlama Arayüzleri- Java programlama geliştirme ile ilgili Uygulama Programlama Arayüzleri topluluğu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder