25 Oca 2020

Programa Temelleri - Basit Örnekler

Bilişim Teknolojileri Alanı programlama temelleri dersinde yapılan ilk uygulama örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

Örnek 1:Klavyeden girilen iki sayı ile 4 işlem yapıp sonuçları ekrana yazan programın kodlarını yazınız.
static void Main(string[] args)
 {
double s1, s2, toplam,bolum,fark,carp;
Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz:");
 s1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz:");
 s2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); toplam = s1 + s2;
fark = s1 - s2;
carp = s1 * s2;
bolum = s1 / s2;
Console.WriteLine(s1+"+"+s2+"="+toplam);
Console.WriteLine(s1+"-"+s2+"="+fark);
Console.WriteLine(s1+"*"+s2+"="+carp);
Console.WriteLine(s1+"/"+s2+"="+bolum);
Console.Read();
 }Örnek 2: Klavyeden girilen değerler ile Üçgenin Alanını hesaplayan programın kodlarını yazınız.
static void Main(string[] args)
 {
double tk, yuk;
double alan;
Console.Write("Taban Kenarı Giriniz=");
 tk = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Yüksekliği Giriniz=");
yuk = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
alan = tk * yuk / 2;
Console.Write("Üçgenin Alanı="+alan);
Console.Read();
 }


Örnek 3: Klavyeden girilen değerler ile bir öğrencinin Programlama dersinden ortalamasını hesaplayan programın kodlarını yazınız.(2 yazılı,1 sözlü)
static void Main(string[] args)
 {
double y1,y2,s,ort;
Console.Write("Birinci Yazılıyı Giriniz=");
 y1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci Yazılıyı Giriniz=");
y2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Sözlü Notu Giriniz=");
s = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
ort=(y1+y2+s)/3;
Console.WriteLine("Ortalamanız="+ort);
Console.Read();
 }


Örnek 4:1’den N’e kadar olan sayıların toplamını Gaus formülü kullanarak bulunuz. 
(gaus formülü=n*(n+1)/2)
static void Main(string[] args)
 {
double n, gaus;
Console.Write("Kaça kadar sayıların toplamı bulunacak:");
 n = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 gaus = n * (n + 1) / 2;
Console.Write("1'den "+n+"e kadar olan sayıların toplamı:"+gaus);
Console.Read();

 }Örnek 5:Bir işçi atmden maaşını çekmek istemekte, makine 1,5,10,20 ve 50’lik banknotlar halinde parayı vermektedir. Büyük miktarlı banknotların sayısı maksimum olacak şekilde ayarlandığından maaşın kaç 50,20,10,5 ve 1’lik banknotlar şeklinde olacağını bulan programı yapınız.
static void Main(string[] args)
 {
int b50, b20, b10, b5, b1, maas, kalan;
Console.Write("Maaşınızı Giriniz:");
 maas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 b50 = maas / 50;
 kalan = maas - (b50 * 50);
b20 = kalan / 20;
 kalan = kalan - (b20 * 20);
 b10 = kalan / 10;
 kalan = kalan - (b10 * 10);
b5 = kalan / 5;
 kalan = kalan - (b5 * 5);
b1 = kalan;
Console.WriteLine("{0} tane 50'lik",b50);
Console.WriteLine("{0} tane 20'lik", b20);
Console.WriteLine("{0} tane 10'lik", b10);
Console.WriteLine("{0} tane 5'lik", b5);
Console.WriteLine("{0} tane 1'lik", b1);
Console.Read();


 }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder