Muhasebe Bölümü Staj Dosyası Konuları


Muhasebe Bölümü Staj Defteri Konuları


 • Defter ve belgeleri  temin etmek ve tasdik ettirmek
 • Vergi dairesi ile ilgili işlemleri yapmak
 • Belediye ile ilgili işlemleri yapmak
 • İşçinin sosyal güvenlik işlemlerini yapmak
 • İşverenin sosyal güvenlik işlemlerini yapmak
 • İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemlerini yapmak
 • Ticaret sicili işlemlerini yapmak
 • Fatura ve irsaliye düzenlemek
 • Fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek
 • Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 
 • belgeleri düzenlemek
 • İşletme defteri tutmak
 • İşletme hesabı özeti düzenlemek
 • Muhtasar beyanname düzenlemek
 • Beyannameleri düzenlemek
 • Serbest meslek kazanç defteri tutmak
 • Muhasebe Kavramları
 • Hesap kavramları
 • Bilanço düzenlemek
 • Yevmiye defteri tutmak
 • Envanter işlemleri yapmak
 • Gelir tablosu düzenlemek
 • Cari hesap işlemleri yapmak
 • Çek senet takibi yapmak
 • Ön muhasebe işlemleri yapmak
 • Muhasebe işlemleri yapmak
 • Şahıs şirketi işlemleri yapmak
 • Sermaye şirketi işlemleri yapmak
 • Kooperatif işlemleri yapmak
 • Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak
 • Maliyet kayıtları yapmak


1 yorum: