6 Kas 2020

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Esasları

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Esaslarında yazılı olan staj esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlarında öğrenciler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu yönerge öğrencilerin staj defterlerini doldurmalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Makine Mühendisliği İmalat Stajı

1- Fabrikada bulunan üretim tekniklerinin sınıflandırılması ve kısaca açıklanması, (Döküm işlemleri, talaşlı imalat işlemleri, presleme, kaynak işlemleri, ısıl işlemler, v.b… işlemlerin nasıl yapıldığının açıklanması) 
2- Fabrikada bulunan üretim tekniklerinin gözlemlenmesi ve incelenmesi 
    a- Her üretim birimindeki tezgâhların ve makinaların (özel ve genel amaçlı, sayısal denetimli vs.) sayıları, teknik özellikleri ve fabrikadaki kullanım alanlarının belirtilmesi. 
    b- Her üretim birimindeki birkaç tezgâh üzerinde yapılan işlerden birer tanesi örnek alınarak teknik resimlerinin çizilmesi, her birinin üretiminin gözlemlenerek veya mümkünse öğrencinin kendisi tarafından yerine getirilerek üretim kademelerinin ayrıntılı olarak açıklanması, (Çözümlemesi yapılacak örnek iş (ürün) sayısının 4 den az olmaması) 
    c- Örneklenen işlerden en az bir tanesi için maliyet hesaplarının yapılması. 

 Makine Mühendisliği Organizasyon Stajı


1- Fabrika genel yerleşim planının incelenmesi, işyerinin seçiminde göz önüne alınmış faktörler, (kalifiye işgücü, su ve enerji, hammadde, pazarlama, ulaşım, teşvik vs…)
2- Üretimin incelenmesi ve irdelenmesi 
    a- Üretimin niteliği (seri üretim, parça üretimi, yerinde montaj vs…) 
    b- Ürünlerin tanıtılması 
    c- Fabrika organizasyonu 
            i- Üretim tezgâhlarının (makinelerinin) yerleşim durumu 
            ii- Montaj hattı düzenlemesi 
            iii- Kaldırma ve taşıma düzeni 
            iv- Hammadde, ara mamul ve ürün stoklama düzeni 
3- Maliyet hesabı (üretilen örnek bir ürünün fabrikaya toplam maliyeti ve satış fiyatının hesaplanması) 4- Kalite kontrol düzeni (hammadde ve ürün için fabrikada kurulu kalite kontrol düzeninin incelenmesi.) 
5- Fabrika birimlerinin tek tek tanıtılması ve incelenmesi,
6- Birimler arası idari ilişkiler ve sosyal konuların incelenmesi (iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal imkanlar vs.) 
7- Organizasyon ve üretim birimleri arasındaki uygulamalar (Kartoteks, dosyalama sistemi, yazışma sistemleri vs tanıtılması) 
8- Personel durumunun incelenmesi (Örgütsel yapı, görev yetki sorumlulukların paylaşımı, eleman sayıları, gelişme planları) 
9- Geleceğe yönelik gelişme planının incelenmesi, (varsa Ar-Ge faaliyetlerinin incelenmesi) 
10- Fabrika atıklarının çevre kirliliği açısından incelenmesi ve bu konuda alınan önlemlerin irdelenmesi 11- Bakım ve onarım sistemlerinin incelenmesi. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder