5 Oca 2020

Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak

Önümüzdeki yıllar sanayileşme ve küreselleşmenin etkisini artırarak devam edeceği yıllar olacaktır. Üretim, sanayinin itici gücüdür. Bazı ürünler üretilirken bu ürünlerin çiziminin yapılması seri üretim açısından zorunludur. Aynı zamanda bu ürünlerin ölçülendirilmesi ve özelliklerini belirten yazı ve rakamların yazılması da o derece zorunludur.

Üretimi yapılan bu parçaların başka bir yerde başka bir teknik eleman tarafından da aynı şekilde algılanması için teknik resmin kurallarına uymak gerekmektedir. Bu kurallara uyulmazsa parçanın üretiminde veya tanımlanmasında sorun yaşanacağı kesindir.
Teknik resim ortak bir anlaşma dilidir. 

Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı Uygulamaları Yazı

Yazı, bir anlatım ve anlaşma aracıdır. Teknik resimde de, resmi açıklayıcı bir anlam ifade eder. Teknik resim yazılarında okumayı güçleştirecek her türlü ayrıntıdan ve süslemeden kesinlikle kaçınılmalıdır. Yazılar sade ve düzgün olmalıdır. Harfler birbirleriyle aynı büyüklükte olmalıdır. Yazı yazarken, göz ile yazı arasında yaklaşık 30 cm. uzaklık bulunmalı ve ışık sol taraftan gelmelidir

Teknik resimde kullanılan yazılar standart (TS 88’e uygun) olup dik yazı ve eğik yazı olmak üzere iki çeşittir: 
Dik yazılar, inşaat ve mimari teknik resimde kullanılır. Harfler ve rakamlar satır çizgisine dik yazılır.
Eğik yazılar, makine ve elektrik-elektronik teknik resminde kullanılır. Harfler ve rakamlar satır çizgisine 75° sağa eğik olacak şekilde yazılır.

Aşağıdaki tabloda “h” büyük harflerin yüksekliğini, “c” küçük harflerin (sapsız ve kuyruksuz harfler) yüksekliğini, “a” iki harf arasındaki aralığı, “e” ardı ardına gelen iki sözcük arasındaki aralığı, “d” harf çizgilerinin kalınlığını, “b” ise iki satır arasındaki aralığı göstermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder