30 Eki 2019

Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalı Staj Defteri Konuları


Sağlık Hizmetleri Alanı/Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalı Staj Defteri Konuları

 1. Mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 2. Mikrobiyoloji laboratuvar ortamını çalışmaya hazır hâle getirir. 
 3. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda mikrobiyoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 4. Hematoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 5. Hematoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda hematoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 6. Kan merkezi çalışma kuralları doğrultusunda kan merkezi analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 7. Biyokimya laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 8. Biyokimya laboratuvar ortamını çalışmaya hazır hâle getirir.
 9. Biyokimya laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda biyokimya analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder
 10. Patoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 11. Histolojik preparat hazırlama tekniğine göre preparat hazırlama çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder
 12. Sitolojik preparat hazırlama tekniğine göre sitolojik çalışmalarda sağlık profesyoneline yardım eder.
 13. Radyoloji çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
 14. Radyasyondan korunma mevzuatına göre radyoloji ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.
 15. Radyasyondan korunma mevzuatına göre radyolojik incelemelerde sağlık profesyoneline yardım eder.
 16. Anestezi ve reanimasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder            
 17. Ameliyathane çalışma esaslarına uygun olarak ameliyathanenin anestezi işlemleri için hazırlanmasına yardım eder.
 18. Reanimasyon ünitelerinin çalışma esaslarına uygun olarak reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder
 19. Anestezi ve reanimasyon ünitelerinin çalışma esaslarına uygun olarak anestezi ve reanimasyon ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder   
 20. EKG ve EEG çekimi, diyaliz uygulaması, diş kliniği çalışmaları ve alçı uygulamalarında sağlık profesyoneline yardım eder
 21. EKG ve EEG çekim tekniğine uygun olarak EKG ve EEG çekiminde sağlık profesyoneline yardım eder.      
 22. Kişisel koruyucu önlemleri alarak diyaliz uygulamalarında sağlık profesyoneline yardım eder     
 23. Ağız ve diş sağlığı çalışma prensipleri doğrultusunda diş kliniklerinde sağlık profesyoneline yardım eder
 24. Ekstremitelerde alçı uygulama tekniği doğrultusunda alçı odasında sağlık profesyoneline yardım eder.
 25. Steril olmayan biyolojik analiz örneklerini tekniğe uygun olarak alır ve naklini yapar.      
 26. Hastanın yaşam bulguları, bilinç durumu ve deri ile ilgili değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir
 27. Vücut mekaniklerine uygun olarak hastaya önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım eder.
 28. Vücut mekaniklerine uygun olarak hastaya, sağlık profesyonelinin önerdiği pozisyonları verir. önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım eder.       
 29. Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri hazırlar.      
 30. Hasta mahremiyetine özen göstererek muayene, tetkik ve ameliyat öncesi hasta hazırlığına yardım eder
 31. Pre-op hazırlık kriterlerine uygun ve hasta mahremiyetine özen göstererek ameliyat öncesi hasta hazırlığına yardım eder     
 32. Post-op bakım kriterleri doğrultusunda hastanın genel durumunu gözleyerek ameliyat sonrası bakımına yardım eder    
 33. Hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek problemlerin farkında olarak hastayı mobilize eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder