19 Eki 2019

Temel Mantık Devrelerini Kurmak

          Dijital elektronik, çağa ayak uydurmak isteyen, yeni teknolojileri takip etmek isteyen bir öğrenci için öğrenilmesi gereken bir konudur. Kolay anlaşılabilir ve öğrenilebilir olması, devre tasarımının kolay ve esnek olması dijital elektroniği cazip kılan özelliklerdir. Teknik elemanlar hızlı sanayileşmenin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli unsurudur. Hızlı ve sürekli üretim teknik elemanların aynı dili kullanmaları ile sağlanır. Yarı iletkenlerin ucuzlaması, üretim tekniklerinin hızlanması sonucu günlük yaşamda ve iş yerlerinde kullanılan aygıtların büyük bir bölümü dijital elektronik devreli olarak üretilmeye başlamıştır. Dijital devreler hassas çalıştığı, az yer kapladığı, az güç harcadığı için tercih edilmektedir.

Sizlerde Temel Mantık Devrelerini ile dünya standartlarında sayısal elektronikte kullanılan sayı sistemlerini, devreleri sadeleştirmede kullanılan boolean matematiğini, lojik devrelerde kullanılan entegreleri tanıyabilecek, tasarımını yapabilecek, lojik devrelerin sembollerini tanıyıp devre şemalarını kolaylıkla çizebilecek ve çizilmiş olan devre şemalarını da okuyabileceksiniz. Karno haritalarını kullanarak sayısal( lojik) devre tasarımında kullanılan lojik devreyi en çabuk en sade şekliyle tasarlayıp çizebileceksiniz.

Dijital elektronik devrelerin tasarım, üretim ve onarım süreçlerini anlayabilmek için matematik kurallarını ve sayıları bilmek şarttır.

Sayılar 
Dijital (sayısal) elektronikte dört çeşit sayı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar : 

  • İkilik ( binary) sayı sistemi Binary sayı sisteminde iki adet sayı bulunur. Bunlar 0 ve 1 dir. Bu yüzden binary sayı sisteminin tabanı 2'dir.
  • Onlu (desimal) sayı sistemi Desimal sayı sistemi normal sayma sayılardan oluşur. Yani, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sayılarından oluşur. Günlük hayatımızda kullandığımız sayı sistemidir. On adet sayı bulunduğu için bu sayı sisteminin tabanı 10'dur. (348)10 şeklinde yazılır. Bu sayı sisteminde ise dört matematiksel işlem bilindiği gibidir.
  • Sekizli (oktal) sayı sistemi
    Oktal sayı sisteminde 8 adet rakam bulunmaktadır. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7'dir. Taban sayısı 8'dir. (125)8 şeklinde gösterilir.
  • On altılı (hexadesimal) sayı sistemiHexadesimal sayı sisteminde 16 adet rakam bulunur. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F'dir. Burada 10=A,11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F ye karşılık gelir. Tabanı ise 16'dır ve (1B3A )16 şeklinde yazılır.
 Desimal , binary, oktal, sayı hexadesimal sayıların karşılıkları
Desimal , binary, oktal, sayı hexadesimal sayıların karşılıkları
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder