2 Ağu 2019

Meslek Yüksek Okulu 30 Günlük Muhasebe Staj Dosyası Örneği


Muhasebe Bölümü Staj Raporu

Meslek Yüksek Okulu 30 Günlük Muhasebe Staj (Dosyası Örneği)


1- 
07/06/2019 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma yapıldı.

2- 08/06/2019 birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı.

3- 09/06/2019 Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı.

4- 10/06/2019 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler işletme defterine kayıt edildi. KDV durumlarına bakıldı.


5- 11/06/2019 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi.
6- 12/06/2019 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi.
7- 14/06/2019 çıkartılan beyannameler vergi dairelerine göre ayrılarak sırasıyla vergi dairelerine gidilerek KDV beyannameleri tahakkuk ettirilerek dışarı işlerin nasıl yürütüldüğü gözlendi.


8- 15/06/2019 4-6 dönemine ait muhtasar beyannameleri nasıl düzenlendiği izlendi. Muhtasarı hangi amaçla yapıldığı öğrenildi.


9- 16/06/2019 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek ilgili vergi dairelerine gidildi ve tahakkuk ettirildi. Ayrıca bir mükellefe ait vergi dairesinden mükellefiyet yazısı alındı.


10- 17/06/2019 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi. Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip kararda hisse devri tarih ve sayısı yazılıp tekrar kararın notere gidilip tasdik edilerek İskenderun sanayi ve ticaret odasına ilgili evraklarla randevu tarihi alındı.


11- 18/06/2019 birgün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı.


12- 19/06/2019 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, ek1-ek2 belgeleri ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi.


13- 21/06/2019 haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri sosyal sigortalar kurumuna götürülerek tahakkuk edildi.


14- 22/06/2019 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamında nasıl kayd edildiğinin uygulaması yapıldı.


15- 23/06/2019 muhasebe kaydı yapılan şirketin kvd durumuna aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv lerin muavin dökümleri alındı. Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayıt edilip edilmediği incelendi. Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan minandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi.


16- 24/06/2019 vergi dairesine gidilerek kdv beyannamelerinin tahakkukları kestirildi. Kesilen tahakkuklardan bazıları mükellefe bırakıldı. Haziran ayına ait kdv ve muhtasar beyannamelerin son durumları düzenlendi ve vergi dairelerine gidilerek tahakkuk ettirildi.


17- 25/06/2019 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi.

18- 26/072019 yeni bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı hangi evraklarının istendiğine bakıldı.


19- 28/06/2019 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükellefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi.


20- 29/06/2019 Haziran ayı KDV, muhtasar, SSK tahakkukları büro arkadaşları ile gidilip mükelleflere dağıtıldı


21- 30/06/2019 sosyal sigortalar kurumuna gidilerek işe giriş verildi. Başka bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı.


22- 31/06/2019 bir mükellefe ait bağ-kur başlangıcı için vergi dairesine ve ticaret odasından IB formu tasdikletildi.


23- 01/07/2019 Yeni işe başlayan bir mükellefin yoklama tutanağı ile vergi dairesine gidilerek vergi levhası tasdik ettirildi.


24- 02/07/2019 SSK il müdürlüğünden bir şirket adına borcu yoktur yazısı tasdik ettirildi.


25- 04/07/2019 Ticaret odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı.


26- 05/07/2019 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi.


27- 06/07/2019 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar,
 maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı.

28- 07/07/2019 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi.

29- 09/07/2019 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi. Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı.


30- 11/07/2019 geçici vergi beyannamesi düzenlemeye devam edıldı ve kontrol islemlerı yapıldı


31- 12/07/2019 geçici vergi beyannamesi ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakkuk kesıldı


32- 13/07/2019 kestırılen tahakkuklar mükellefler dağıtıldı ve 7. ayın faturaları alın dı


33- 14/07/2019 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı


34- 15/07/2019 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder