20 Tem 2019

Yapı ve Kuvvet Tesisatı Bakım Onarımını Yapmak

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Kuvvet Tesisatı Bakım Onarımını Yapmak


 • Aydınlatma tesisatı bakım onarımını yapmak

Onarımın yapılması için önce bakımın yapılması ve bakım esnasında bazı aksaklıkların görülmesi gerekmektedir. Aydınlatma tesisat, kablolarının bakım onarımına başlarken ilk önce bakım ve onarımı yapılacak binanın gezilip görülmesi ve bina hakkında bir ön bilgi alınması gerekmektedir. Çünkü her binanın kablo bakım ve onarımı için her zaman aynı araç gerece ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle bina hakkında bir ön bilgi şarttır. Ön bilgi içerisinde binanın genel durumu mümkünse projesi, bakım veya arızayı kaç kişinin yapabileceği, binanın yeri, yerleşim yerine uzaklığı, çalışanların yiyecek ve içecek ihtiyacının nasıl karşılanacağı vb. unsurlara dikkat edilmelidir.

Bakım onarımda bir işlem sırası vardır. Bakım onarımı yapacak kişinin yeterli deneyim, bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bizler bakım onarımını yapacağımız sistemde ne gibi arıza ve aksaklıkların olabileceğini ve hangi TS Elektrik iç Tesisleri Ve Topraklamalar Yönetmeliği‘ne uymamız gerekeceğini tespit etmeliyiz. Genel olarak işlem sırası şöyle olmalıdır: 

 •  ilk önce kabloların gözle muayenesi yapılır. 
 •  Gözle muayenede arızalı, yıpranmış, oksitlenmiş, incelmiş, ark yapmış kablolar not edilir. 
 • Not edilen kabloların kesitleri, renkleri, miktarları ve özellikleri yazılır.
 • Kısa devre, kopukluk, yalıtkanlık direnci ve topraklama direnci kontrolü yapılır. 
 • Bir önceki maddeye göre uygun görülmeyen kablolar ve değiştirilmesi gereken hatlar belirlenir ve not edilir

 • Priz tesisatı bakım onarımını yapmak 
Arızalı, oksitlenmiş, deforme olmuş, kısalmış veya herhangi bir şekilde tehlike yapacak duruma gelmiş kablolar değiştirilir. 
 • Klemens bağlantıları ark yapmayacak şekilde sağlam hale getirilir. 
 • Yalıtkanlık direnci ölçülürken faz-nötr arası 220 000 ohm dan fazlar arası 380 000 ohm dan az olan kablolar değiştirilir. 
 •  Kırık, ark yapmış, eskimiş ve sağlam olmayan prizler onarılır. 
 Bakım Onarımda Dikkat Edilecek Hususlar
 •  işlem sırasına temiz ve titiz çalışınız. 
 • iş güvenliği önlemlerini alınız. 
 •  Takım, araç ve gereçleri çok itinalı kullanınız. 
 •  Malzemeyi en ekonomik şekilde kullanınız. Gerekirse onarım sırasında sökülmüş kabloları uygun mesafelerde kullanmayınız. 
 • Mecbur kalmadıkça enerji altında çalışmayınız. 
 • Ülke ekonomisini düşünerek söktüğümüz gereçleri değerlendiriniz.

 • Yeraltı kablolarının onarımını yapmak 
Bu işlem iki aşamadan oluşur. Birinci aşama bakım, ikinci aşama onarımdır. Bakımda gerekli araçlar ( ölçü aletleri, iş güvenliği gereği çizme, eldiven, pense, keski, demir testere, çeşitli kablo parçaları. vb.) hazırlanır. Bakımda görülen arızalara göre onarım yapılır.


 • Kuvvet tesisatının bakım ve onarımını yapmak
Bu tür bakım ve onarımlarda avometreler çok kullanılır. Devrenin enerjisi kesilerek sondan başa doğru arıza tespiti yapılır. Avometre ile uygun büyüklük ölçülür. Örneğin üç fazlı pako şalterle direkt yol verilmiş bir asenkron motor devresinin arızalı olduğunu düşünelim. Önce motora bakılır. Enerjinin gelip gelmediğine bakılır. Sonra sondan başa doğru diğer elemanlara bakılır. Arıza hangi elemanda ise onarılır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme