26 Tem 2019

Tek Düzen Hesap Planı Kodları


Ülkemizde bilânço esasına göre defter tutan tacirler 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konun tek düzen hesap planını uygulamak zorundadır.
1.DÖNEN VARLIKLAR
10.HAZIR DEĞERLER 
100. KASA
101. ALINAN ÇEKLER
102.BANKALAR
103.VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)
108.DİĞER HAZIR DEĞERLER
11.MENKUL KIYMETLER
110.HİSSE SENETLERİ
111.ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI
112.KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
118.DİĞER HAZIR DEĞERLER
12.TİCARİ ALACAKLAR 
120.ALICILAR 121.ALACAK SENETLERİ
122.ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)
126.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
 129.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

13.DİĞER ALACAKLAR 
131.ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132.İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133.BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135.PERSONELDEN ALACAKLAR
136.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137.DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)
138.ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139.ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)
 15.STOKLAR 
150.İLK MADDE MALZEME
151.YARI MAMULLER
152.MAMULLER
153.TİCARİ MALLAR
157.DİĞER STOKLAR
158.STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-
159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
17.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
170. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
179.TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
18.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181. GELİR TAHAKKUKLARI
19.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
 190.DEVREDEN KDV
191.İNDİRİLECEK KDV
192.DİĞER KDV
193.PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
195.İŞ AVANSLARI
196.PERSONEL AVANSLARI
197.SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
 198.DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder