17 Tem 2019

DC Motorlarda Arıza Tespiti

DC  Motorlarda Arıza Tespiti


Elektrik motorlarında sıkça görülen 4 temel arıza Ģunlardır: Yataklama, hatalı eksenel ayarlamalar, stator sarımları ve rotor sorunları.
Genel olarak, yataklama ile ilgili sorunlar şu sonuçları doğurur:

  •  Aşırı ısınma sarımlarda voltaj ve empedans dengesizliğine yol açar.
  •  Uygun olmayan aşırı yağlama, aşırı ısınmaya, titreşimin artmasına ve makinede çözülmelere yol açar. Bu tip yanlışlıklar bir dizi eğitim ve planlanmış bir bakım programının bir parçası olan yağlamanın uygulanmasıyla engellenebilir.
  •  Eksik gresleme ve yağ atması yataklara zarar verir ve aşırı ısınmaya yol
  • açar. Sonuçta doğal olarak aşınma büyük miktarlarda hızlanır.
  •  Aşırı yüklenme


Hatalı eksenel ayarlamalar: Elektriksel dengesizlik, motorlarda olabilecek ve dönme ekseni ile ağırlık merkezinin çakışmamasından kaynaklanan mekanik dengesizlik gibi makina çalışmasını menfi yönde etkiler. Elektrik motorları manyetik merkezlerini sabitleyemedikleri zaman şebeke frekansındaki titreşimlerinde modülasyon ve harmonikler oluşur.

Montajda hatalı eksenel ayarlamalar: Eksenel ayarlamalar pratikte görsel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bu tarzda bir eksenel ayarlama sonucunda 0.50 mm’den daha fazla ayarsızlık giderilemez. Bu sebeple, ayarlamalar, ayar tekniklerine uygun olarak lazerli veya mekanik ayar cihazlarıyla yapılmalıdır. Kaplinden veya kasnaklardan kaynaklanan ayarsızlıklar, yataklardaki ve şase ile kaideyi de kapsayan mekanik parçalarda gerilimi arttırır. Eksenel ayarlar artık kolayca kaplin ayar cihazları kullanılarak yapılabilir. Ayak boşluğu (aksak ayak) motoru zemine bağlama esnasında
zeminin ve motorunun ayaklarının hizalanmamasından ortaya çıkan durum olarak adlandırılır. Bu durum genellikle direkt-eşleme hizalaması değerlendirilip yatak hizalaması hesaba katılmadığı zaman görülür. Aksak ayak, statorun ya da kaidenin sallanmasına, elektrik motorda mekanik gerilim ve titremenin oluşmasına ve sürtünmenin artmasına sebep olabilir.

Rotor Sorunları: Motorların içindeki veya etrafındaki tozlar ve kirlilikler çeşitli sorunlara yol açabilir.  Rotora ya da soğutma pervanelerine yapışmış tozlar fazla ağırlık yapar ve balans bozukluğuna yol açabilir. Bu toz ve kirler aynı zamanda hava akımını engelleyerek soğuması gereken bölgelere bir nevi ısı yalıtımı yapar. Elektrik motorlarında görülen toz ve kirlilikler genellikle silikon ve karbon şeklindedir. Silikon hayli aşındırıcı, karbonsa makul bir iletkendir ve her ikisi de elektrik izolasyonunu bozup kısa devre olasılığını artırır. Kayış gerginliği ise diğer bir faktördür. Eğer kayışlar çok gevşek ise kayış kaymasından dolayı aşırı titreme ve ısınma oluşur. Eğer çok gerilirlerse yataklardaki sürtünme aşırı ölçüde artar ve sonuçta enerji tüketimi artıp süreklilik azalır. Kayış-kasnak ayarları bu ölçüden çok dikkatle yapılması gereken işlemlerdir. Rotor arızaları genellikle, kırık rotor kısa devre çubuklarından, döküm boşluklarından ya da rotor ve stator arasındaki hava boşluğu düzensizliğinden kaynaklanır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme