13 May 2017

Muhasebe Finansman Alanı / Dış Ticaret

Muhasebe Finansman Alanı / Dış Ticaret 
Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek
için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma
yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.
İhracat / İthalat operasyonları olan firmalarda siparişlerin alınması, sipariş formları ve proforma faturaların hazırlanması, siparişlerin üretim-planlama birimine bildirilmesi, üretilen ürünlerin nakliyesi ve gümrük işlemleri ve ürün bedellerinin tahsilatı sürecindeki işleri takip eden kişidir.
Dış Ticaret Dalı Eğitim ve kariyer imkânları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans
alanında;
1. Dış ticaret ile ilgili faaliyette bulunan her türdeki kurum/kuruluşlar,
2. Kurum ve kuruluşların ofislerinde,
3. Ön muhasebe servislerinde çalışabilirler

Muhasebe Finansman Alanı / Dış Ticaret Dalı
 Staj Defteri Konuları

 1. İş Yazırlarını Biçimlendirmek 
 2. Dilekçe Yazmak 
 3. Resmi yazılarını çıktalırın postaya hazırlamak 
 4. Özgeçmiş Hazırlamak 
 5. Veriye göre tablo oluşturmak 
 6. Tablolarda hesaplamalar yaparak düzenlemek 
 7. Slayt oluşturmak 
 8. Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek 
 9. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan belgeleri düzenlemek
 10. Evrak takibi yapmak Beyannameleri düzenlemek
 11. Dış Ticaret Kavramlarını Tespit Etmek 
 12. Dış Ticaret Bağlantılarını Kurmak 
 13. Gümrük Belgelerini Düzenlemek 
 14. Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri Yapmak 
 15. İhracatçı Birlikleri ve Devlet Yardımları İşlemleri Yapmak
 16. KDV istisnası İle İlgili İşlemleri Yapmak S
 17. igorta Kuruluşları ile İlgili İşlemleri Yapmak 
 18. Oda ve Borsa İle İlgili İşlemleri Yapmak 
 19. İzin Verin Diğer Kuruluşlarla İlgili İşlemleri Yapmak 
 20. Dış Ticarette Teslim Şekillerini Tespit Etmek 
 21. Dış Ticarette Ödeme Şekillerini Takip Etmek 
 22. İhracat İşlemleri Yapmak İthalat İşlemlerini Yapmak 
 23. Gümrük Tarifelerini Takip Etmek Banka ve Kambiyo İşlemlerini Yapmak Dış Ticaret Muhasebe Sistemini oluşturmak İthalat İşlemlerini Kaydetmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme