11 May 2017

Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Staj Defteri Konuları

Muhasebe Finansman Alanı / Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Tanımı
Muhasebe elemanı; muhasebede yapılan her türlü iş ve işlemleri analiz ve yorum aşamasına kadar yapabilen nitelikli meslek elemanıdır.

Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Eğitim ve kariyer imkânları
Meslekî eğitim lise düzeyinde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilir. Lise eğitiminden sonra ÖSYM′nin yapacağı sınavda başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilir.
Meslek elemanları ayrıca, 3568 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, malî müşavir, yeminli malî müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilir.

Muhasebe Finansman Alanı / Bilgisayarlı Muhasebe Dalı
 Staj Defteri Konuları

 1. Yazırlarını Biçimlendirmek
 2. Dilekçe Yazmak
 3. Resmi yazılarını çıktalırın postaya hazırlamak
 4. Özgeçmiş Hazırlamak
 5. veriye göre tablo oluşturmak
 6. Tablolarda hesaplamalar yaparak düzenlemek
 7. Slayt oluşturmak
 8. Vergi Dairesi ve Belediye ile ilgili İşlemleri Yapmak
 9. İş Kur, ÇSGB, Ticaret Sicili ve Mesleki Kuruluş İşlemlerini Yapmak
 10. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeleri Düzenlemek
 11. Türk Ticaret Kanunu'nde Yer Alan Belgeleri Düzenlemek ve Menkul Kıymetleri Seçmek
 12. Sosyal Güvenlik İşlemleri Yapmak
 13. Ticari Defter ve Belgeleri Temin ve Tasdik Ettirmek
 14. İşletme Defteri Düzenlemek
 15. Beyannameleri Düzenlemek
 16. Büyük Defter ve Mizan Düzenlemek
 17. Varlık Hesaplarını Kaydetmek
 18. Kaynak Hesaplarını Kaydetmek
 19. Gelir Tablosunu Düzenlemek
 20. Muhasebe Uygulaması Yapmak
 21. Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak
 22. Maliyet Kayıtlarını yapnak
 23. Stok ve Cari Hesap İşlemleri Yapmak
 24. Sipariş , İrsaliye ve Fatura İşlemlerini yapabilemk
 25. Kasa, Banka, Çek ve Senet İşlemerini yapabilmek
 26. Bordro ve Muhasebe İşlemlerini yapabilmek
 27. İşletme defteri ve yedekleme işlemlerini yapabilmek
 28. Sermaye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme