27 May 2017

Laboratuvar kazaları ve alınacak önlemler ?

Laboratuvar kazaları ve alınacak önlemler ?Laboratuvar kazaları hangi etkenlerden dolayı meydana gelmektedir?
  • Bilgisizlik 
  • Aşırı güven Dikkatsizlik ve ihmal
  •  Dikkatin dağılması 
  • Olumsuz fiziksel koşullar 
  • Psikolojik özellikler 

KİMYA LABORATUVARINDA KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
1. Kazalardan önce bilinmesi ve alınması gerekli tedbirler: 
a-)Patlayıcı maddelerle çalışırken daima korunma gözlüğü kullanılmalıdır. 
b-)Önceden kestirilemeyen patlamalara karşı tedbirli olunmalıdır. 
c-)Bazik eritişler yaparken tahriş edici veya yanıcı maddelerden uzak kalınmalıdır. 
d-)Metalik sodyum, potasyum ve sodyum peroksit ile çalışırken çok dikkatli olunmalıdır. 
2. Eter ve diğer kolay yanan uçucu çözeltilerle çalışırken bunların yanında ve yakınında alev bulunmamasına dikkat edilmelidir. 
3. Asit ve alkali bazlarla çalışırken çok dikkatli olunmalıdır. 
4. Ecza dolapları her an kullanılmaya hazır tutulmalıdır. 
5. Organik çözücülerin nerede kullanıldığını bilmeli, deri içine sızmalarını önlemek için çeşitli tedbirler alınmalıdır. 
6. Gaz kaçağını önlemek için hava gazı hortumlarının bağlantı yerine mutlaka kelepçe takılmalıdır. 
7. Laboratuvarlara giriş ve çıkışlarında hava gazı beklerini kapatmalı, etüv fişlerini prizlerinden çekili tutmalıdır. 
8. Elektrikli malzemelerin ve elektronik terazilerin fişlerini prizlerden çekili tutmalıdır. 
9. Vücuda ve cilde zarar verici kimyasal maddelerle çalışanlar koruyucu eldiven ve maske kullanmalıdır. 
10. Yangın söndürme cihazları daima hazır halde bulunmalı ve bu konu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 
11. Reaktif şişelerinden ve deney tüplerinden kimya maddesi aktarılırken ellere ve vücuda bulaşma olmamasına özen gösterilmelidir. 
12. Deney tüplerinin parmakla kapatılıp çalkalanmasından kaçınılmalıdır. 
13. Gazların koku ile tanınmalarında buruna doğrudan doğruya kimyasal madde yaklaştırılmamalıdır. 
14. Gözleri kimyasal maddelerin etkilerinden korumalı,bulaşma durumunda hemen su ile yıkanmalıdır. 
15. Isıtma ve buharlaştırma işleri mutlaka kapalı çeker ocakta yapılmalıdır. 
16. H2S ile çalışmalarda mutlaka kapalı ocak kullanılmalıdır. 
17. Organik maddelerle çalışırken, maddeler alevden uzak tutulmalıdır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme