27 May 2017

Ağ Topolojileri Nedir?

Ağ Topolijisi:
Topoloji bilgisayarların birbirine nasıl bağlandıklarını tanımlayan genel bir terimdir. Topolojinin bir kısmı kablolama arabirimlerinden bahseden fiziksel topoloji kısmıdır. Diğer kısmı ise medyanın veri gönderiminde nasıl kullanıldığından bahseden mantıksal topoloji kısmıdır.
Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.İkiye ayrılır bunlar;
Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman)
Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)
Ağ Topoloji Türleri:

  • Doğrusal (Bus Topology)
  • Halka (Ring Topology)
  • Yıldız (Star Topology)
  • Ağaç (Tree Topology)
  • Karmaşık (Mesh Topology)

1) Doğrusal (BUS) Topolojisi
Bütün cihazlar tek bir doğrusal kablo ile birbirlerine bağlanmışlardır. Burada hatta gönderilen sinyal tüm cihazlara gider. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide birden fazla cihaz bilgi göndermesi durumunda ağ trafiğinde aksamalar meydana gelir.

2) Halka (Ring) Topolojisi
Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlandığı topoloji çeşididir. Hatta gönderilen sinyal hedefe ulaşıncaya kadar tüm terminallere uğrar.Düğümlerden herhangi birindeki hatanın ya da kablodaki bir sorunun tüm sistemi etkilemesi bu topolojinin en önemli dezavantajıdır.

3) Yıldız (Star) Topolojisi
En yaygın kullanılan topoloji tipidir. Yıldız topolojisi,  her bir terminalin (Sunucular, İş istasyonları ve diğer çevre birimlerinin ) switch veya hub adı verilen merkezi konnektörlere  direk olarak bağlanması sonucu oluşur.  Veri, hedef adresine gitmek için switch veya hub’dan geçer. Switch veya hub ağın tüm fonksiyonlarını yönetir ve kontrol eder. Ayrıca ağda bir tekrarlayıcı/sinyal güçlendirici (repeater) gibi de çalışırlar.

4) Ağaç (Tree) Topolojisi
Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

5) Karmaşık(Mesh) Topoloji
Karmaşık (Mesh) topoloji her bir cihaz ile diğer istasyonlar arasında çoklu bağlantıların yapıldığı bir topolojidir. Karmaşık topolojideki tüm cihazlar arasında fiziksel bir bağlantı mevcuttur..


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme