28 Tem 2019

VeriTabanı Tasarımı Yapmak-1

Veritabanını tasarlamak Staj Defteri Konusu


Veri tabanı tasarlamaya başlamadan önce ihtiyaç analizinin doğru yapılması gerekmektedir. Veri tabanı ihtiyaç analizi yapılırken hazırlanacak olan sistemin neye hizmet edeceği, veri tabanını ne iş yapacağı ve hangi ihtiyaçları karşılayacağına, veri tabanının hangi verileri depolayacağı, veri tabanını oluşturan tabloların neler olacağı ve ne tür verileri saklayacağı v.b. gibi sorulara cevap vermek gerekmektedir. Tüm bunları kağıt üzerinde tasarladıktan sonra fiziksel tasarıma geçmek çalışmanızın daha sistemli yürümesi açısından avantajınıza olacaktır.


Düzgün bir şekilde tasarlanmış bir veritabanı güncel ve doğru bilgilere erişim sağlar. Doğru tasarım ile bir veritabanını çalışma hedeflerinize ulaşmaya ne kadar çok önemlidir çünkü zaman harcamak iyi tasarım ilkeleri anlamlı bir hale öğrenmek için gereklidir. Bitiş gereksinimlerinizi karşılayan ile bir veritabanını sonuna çok daha büyük olasılıkla ve kolayca değişikliği kabul edebilecek.


Tablolar veri tabanının ana nesneleridir. Bir veri tabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır. Bir veri tabanı en az bir tablodan oluşur. Veri tabanını oluşturan tablolar ise “data field” adı verilen veri alanlarından oluşmaktadır. Tabloları oluşturan sütunlar alanları, satırlar ise kayıtları göstermektedir.

Tabloların Özellikleri 

İlişkisel veritabanında yer alacak olan tabloların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir; 

  • Tablolar satır ve sütunlardan oluşur. 
  • Her sütunun alacağı isim birbirinden farklı olmalıdır.5 
  • Her satır birbirinden farklı olmalıdır yani birbiri ile tamamen ayni olan iki kayıt kullanılmamalıdır. 
  • Satırların ve sütunların sırasının nasıl olacağı önemli değildir. 
  • Hücrelerdeki veriler atomik olmalıdır.


    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder