19 Oca 2021

Makina Mühendisliği İşletme Stajı Konuları 2021

Makina Mühendisliği Uzaktan İşletme Staj Defteri Konuları:

1. Bir mühendisin iş yerindeki görev ve sorumlulukları nelerdir? Yönetimsel olarak inceleyin. 

2. Üretim hattında yer alan ve imalatta kullanılan makineler nelerdir? yazınız. 

3. Üretim tesisinde, üretilen bir parçanın ham maddeden ürün haline gelinceye kadarki dönemde geçirdiği işlemleri sırasıyla anlatınız. 

4. Kalite kontrol departmanının görevleri nelerdir. 

5. Bir üretim hattında, imalat süresince gerçekleştirilen kalite – kontrol süreçlerini, örnek bir parça üzerinde anlatınız. 

6. Üretim tesisinde takip edilen İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını, sebepleri ile birlikte anlatınız. 

7. Satın alma – pazarlama departmanının görevleri nelerdir. 

8. Muhasebe departmanının görevleri nelerdir. 

9. AR – GE departmanının görevleri nelerdir.


İşletme staj defterinde incelenecek konular: 

  • Fabrikanın arazideki yerleşim planının, fabrikanın ulaşım problemlerinin, fabrikada çalışan sayısının, fabrikadaki mühendis ve idari eleman sayısının, ana sermayesinin, fabrika kapasitesinin ve gelecek için hedeflerinin yazılması 
  • Yönetim organizasyonu şeması ve emir – komuta zincirinin yapılması 
  •  İşletmede üretilen ürün ve yan ürünler, ürün elde edilmesindeki iş akış şemaları, makina ve tezgâhların belirtilmesi 
  • İmalatta iş akış türleri, montaj hatları, makine parkı, zaman etüdü çalışmalarının incelenmesi 
  • Fabrikadaki üretim planlama biriminin detaylı olarak incelenmesi 
  • İşletmenin enerji tesisleri; yardımcı tesislerin (kompresör, ısıtıcılar, buharlaştırıcılar, soğutucular, hammadde depoları vb.) kapsam ve kapasite yönünden incelenmesi 
  • İşletmenin Ar-GE(ÜR-GE) bölümündeki çalışmaların incelenmesi, (eğer gizli değil ise) anlatılması 
  • Kalite kontrol teşkilatının incelenmesi: işletme içinde üretilen, dışarıdan satın alınan veya ithal edilen mamul ve yarı mamullerin kalite kontrolünün incelenmesi. Bu işlemlerde kullanılan metotların incelenmesi, kalite kontrol laboratuarlarının ve buradaki cihazların ve deneysel yöntemler hakkında detaylı bilgi verilmesi , kalite kontrol departmanına ait organizasyon şemasının çizilmesi ve açıklanması 
  • Satın alma organizasyonun detaylı incelenmesi 
  • Pazarlama bölümü çalışmaları, yurtiçi, yurtdışı organizasyonu başarı grafik ve hedeflerinin anlatılması 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder