1 Kas 2020

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Staj Ödev Konuları

 1. Hukuk Sekreterlerinin Nitelikleri ve Çalışma Alanları örnekleri ile açıklayınız.

2. Hukuk sekreterinin diğer büro sekreterlerinden farkları ve mesleki yükümlülükleri nelerdir, açıklayınız.

3. Hukuk sekreterliği için iş tanımı hazırlayınız.

4. Türkiye İdari Teşkilat Yapısını anayasal dayanakları ile açıklayınız.

5. Türkiye Adli Yargı Teşkilatı’nın yapısını ve yüksek mahkemelerin anayasal dayanaklarını

tartışınız.

6. Türkiye İdari Yargı Teşkilatı’nın yapısını ve yüksek mahkemelerin anayasal dayanaklarını tartışınız.

7. Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Ön bürolarının çalışma esasları nelerdir? Ön bürolarda uygulanacak uygulamaları açıklayınız.

8. Hukuk ve ceza mahkemelerinin ön bürolarında yapılan işlemler arasında farklılık var mıdır, anlatınız.

9. UYAP Vatandaş Portalı üzerinden dava takipleri ve sistem üzerinden mahkemeye belge sunulması yöntemi nasıldır, anlatınız.

10. Türkiye’de e-Devlet uygulamaları bakımından ulusal portal olarak işlev gören ve

https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden erişim sağlanan e-devlet kapısında yer alan

hizmet alanlarını ve merkezi devlet teşkilatında yer alan kurumların sunduğu hizmetleri

belirleyeniz. Belirlediğiniz hizmet alanlarından hangi üçü öncelikli hizmet alanı olarak

belirlenerek geliştirilmeli? Gerekçeli olarak açıklayınız.

11. Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin yerini ve sosyal medya kullanımının önemini

değerlendiriniz.

12. Hukuk Sekreterlerinin yazılı, sözlü, sözsüz ve elektronik iletişim becerileri nasıl

olmalıdır, anlatınız.

13. Türkiye’de büro yönetiminde sekreterlik mesleğinin önemi ve eğitimini değerlendiriniz.

14. Büro yönetimi alanında meslek hastalıkları nelerdir ve bu hastalıkların önlenmesinde

ergonominin önemi nasıldır, anlatınız.

15. F Klavye kullanımının önemini ve diğer klavyelerden üstün olan özelliklerini

değerlendirerek açıklayınız.

16. Büro yönetimi ve hukuk sekreterliğinde Zaman Tuzakları ve Zaman yönetiminin

önemini en az üç somut örnek-olay üzerinden açıklayınız.

17. Büro yönetimi ve hukuk sekreterliğinde Stres Faktörleri ve Stres yönetiminin önemi en

az üç somut örnek-olay üzerinden açıklayınız.

18. Büro yönetimi ve hukuk sekreterliğinde imaj kavramını açıklayarak etkili bir imaj

yönetimi önerisi geliştiriniz.

19. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun teşkilat yapısını ve görevlerini açıklayınız. Kamusal halkla

ilişkiler bakımından önemini değerlendiriniz.

20. 1982 Anayasasında yer alan hukuk devleti ilkesini değerlendirerek Türkiye’de devlet

teşkilatı yapısı bakımından Adalet Bakanlığının konumunu ve Bakanlık Teşkilat yapısını

anlatınız.

21. Hukuk sekreterinin sır saklama yükümlülüğü nasıldır, bu yükümlülüğün ihlali halinde

hangi yaptırımlar uygulanabilir, tartışınız.

22. Hukuk sekreterliği bölümünün mesleki kazanımları ve iş alanında faydaları nelerdir,

anlatınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder