3 May 2020

Veri Tabanı Staj Defteri Konuları

NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 
Nesne Tabanlı Programlama Ortamını Kullanarak Programlamaya Başlamak
İsim Uzaylarını KullanmakDeğişkenleri ve Temel Veri Türlerini Kullanmak

Değişkenleri ve Temel Veri Türlerini Kullanmak Aritmetiksel Operatörleri Kullanmak

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA METOTLAR
Metotları tanımlamak,
Metotları kullanmak Kapsam Uygulamak


NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA KARAR VE DÖNGÜ YAPILARI
Mantıksal operatörleri kullanmak Şart ifadelerini Kullanmak
Döngü Yapılarını Kullanmak Hataları ve Özel Durumları Yönetmek

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA SINIFLAR
Bir sınıf tanımlamak
Bir sınıfı kullanmak
Static Metotları Kullanmak
Erişilebilirliği denetlemek Kurucu (constructor) tanımlamak
Kurucuları aşırı yüklemek


NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞERLER VE BAŞVURULAR
Veri Türü Değişkenlerini Kullanmak “ref” ve “out” Parametrelerini Kullanmak
Kutulama Yapmak

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞER TÜRLERİ
Numaralandırmalarla (enum) Çalışmak
Yapılarla (struct) Çalışmak

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DİZİ DEĞİŞKENLER VE KOLEKSİYONLAR 
Dizileri tanımlamak Dizileri Kullanmak
Koleksiyon Sınıfları Kullanmak Parametre Dizilerini Kullanmak

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA KALITIM VE ARAYÜZLER
Temel bir sınıftan türetilmiş bir sınıf oluşturmak
Kalıtımı Kullanmak
Bir arayüz tanımlamak Arayüzü uygulamak

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA BİLEŞENLER OLUŞTURMA
Alanlara Erişmek İçin Özellikler Uygulamak Arayüz Özellikleri ile Çalışmak

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA TEMSİLCİLER VE OLAYLAR Temsilciler Kullanmak Bildirimleri Olaylarla Etkinleştirmek

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA WINDOWS UYGULAMALARI WPF Formlarla Çalışmak Menüler ve iletişim Kutularıyla Çalışmak
veri bağlamayı kullanmak Veri doğrulamayı etkinleştirmek Hata bilgisini görüntülemek

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA VERİ YÖNETİMİ
Ado.net kullanarak bir sql veri tabanına bağlanmak Ado.net kullanarak bir veri tabanı sorgusu oluşturmak ve çalıştırmak

Ado.net SqlDataReader nesnesi kullanarak veriyi almak DLINQ kullanarak bir sorgu oluşturmak ve çalıştırmak Veri tabanında Bilgi Sorgulamak
Veri Üzerinde işlem Yapmak Object Relational Designer kullanarak varlık sınıfları oluşturmak Varlık sınıfından ya da bir WPF denetimindeki koleksiyondan veriyi görüntülemek

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA WEB UYGULAMALARI
ASP.NET Sayfaları Oluşturmak Web formunun HTML tanımını görüntülemek ve düzenlemek
Web formu için stil oluşturmak
Web Formları Doğrulama Denetimlerini Kullanmak

Oturum açma web formu oluşturmak
Form tabanlı güvenlik uygulamak
Veri tabanındaki veriyi görüntülemek için form oluşturmak
GridView denetimini kullanarak veri tabanındaki satırları değiştirmek
GridView denetimindeki bir satırı seçerek Bir web servisi oluşturmak
Web servisinin tanımını görüntülemek
Karmaşık verileri web yöntem parametreleri olarak vermek ve değerleri döndürmek
Bir web yöntemini çağırmak


NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA VE SETUP PROJESİ
Rapor Oluşturmak Setup Projesi Oluşturmak

İÇ DONANIM BİRİMLERİANAKARTLAR’ inceleme,
İŞLEMCİLER’i inceleme,
BELLEK BİRİMLERİ’ni inceleme ,
KASALAR’ı i inceleme ,
DİSK SÜRÜCÜLERİ’ni inceleme,
DONANIM KARTLARI’nı inceleme,
İç donanım birimlerini bir araya getirip çalıştırma
DIŞ DONANIM BİRİMLERİ
Klavyeleri inceleme,
Fareleri inceleme,
Görüntüleme Birimleri’ni inceleme,
Yazıcılar’ı inceleme,
Tarayıcıları inceleme,
Kamera’ları inceleme,
Dış donanım birimlerini daha önce hazırlanan iç donanım birimleriyle bütünleştirme

İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU

POST(İlk açılış) ayarlarını bilgisayar üzerinde uygulama,
İşletim Sistemi kurulumlarını(Win XP sp3) bilgisayar üzerinde uygulama,
İşletim Sistemi kurulumlarını(Win7,Pardus) bilgisayar üzerinde uygulama,
İşletim sistemi kurulduktan sonra sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapma
İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ
İşletim Sistemi GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİNİ(Denetim Masası)  bilgisayar üzerinde uygulama,
İşletim Sistemi Sistem Güvenliğini sağlamayı (Antivirüs,Antispam vb.)  bilgisayar üzerinde uygulama
AĞ TEMELLERİ
En az 2 bilgisayar üzerinde kablolu ve kablosuz ağ tasarımı uygulaması yapma
Ağ bağlantısı yapılan en az 2 bilgisayar için Kablolama işlemlerinin yapılması
Ağ bağlantısı yapılan en az 2 bilgisayar için TCP/IP Protokolünün özelliklerinin uygulanması

KODLAMAYA HAZIRLIK

Algoritma ve Akış Şemaları konularının gözden geçirilmesi
BASİT KODLAR
Değişkenler,sabitler ve operatörler konularının gözden geçirilmesi
KELİME İŞLEMCİ
Belge biçimlendirme, sayfa yapısı, yazdırma ve tablo ayarlarını yapmak.
ELEKTRONİK TABLOLAMA
Formül işlemleri yapmak, fonksiyonları kullanmak
MESLEKİ ÇİZİMLER
Bilişim diyagram ve şemaları çizimi yapmak
DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
Doğru Akım ve Alternatif akım devreleri kurmak
AĞ YAPILARI
Ağ Sistemleri(Ağ Tarihçesi, Ağ Çeşitleri)
Ağ Cihazları
YEREL AĞ SİSTEMLERİ
Ağ Topolojileri
Bakır Kablolar

Fiber(Optik) Kablolar

KABLOSUZ AĞLAR

Kablosuz Teknolojiler,
Kablosuz Ağ Çeşitleri Kişisel Alan Ağları

Kablosuz LAN Standartları,
Kablosuz LAN Cihazları
AĞ SİMÜLASYONU
Ağ Simülasyonu Programları , LAN Simülasyonu
WAN Simülasyonu
Kablosuz Ağ Simülasyonu
ETHERNET
Ethernet Teknolojisi, Ethernet LAN Teknolojileri
AĞ GÜVENLİĞİ
Güvenlik Önlemleri
Güvenlik Araçları ve Uygulamaları
Kablosuz Ortam Güvenliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder