9 May 2020

Android Studio - AlertDialog Kullanımı(Uyarı Penceresi)

Android Studio üzerinde uygulamamızda kullanabileceğimiz bir pop-up eklemek isteğimizde alertdialog kullanabiliriz.Alert Dialog kullanarak bir mesajı, uyarıyı kullanıcıya gösterebiliriz.
Bir butona tıklayınca uyarı penceresi çıkarabiliriz.Uygulamadan çıkarken çıkmak istiyor musunuz diye sorabiliriz. 
Aşağıdaki kodlarınız gördüğünüz örnekte butona tıklayınca alertdialog açıyorum ve resimde görüldüğü gibi düzenliyorum.

Sayfamıza alertdialog import ederek başlıyoruz  
import android.app.AlertDialog;

Tüm kodlar java class'ına yazılmaktadır.
Butonun OnClick olayının altına alertdialog tanımlıyoruz.

Butonumuz.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  public void onClick(View v) {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(SplashActivity.this); //hangi activity altındaysa onu yazıyoruz.
    builder.setIcon(R.drawable.dice_6); //icon
    builder.setTitle("Nasıl Kullanılır?"); //Başlık

    builder.setMessage("1-)Tek veya Çift Zar seçimini yapınız. " +
        "2-)İster butona basınız, İsterseniz Telefonuzu sallayınız. " );//Mesaj

    builder.setNegativeButton("Kapat", new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        dialog.cancel(); // kapat butonuna tıklayınca aletdialog kapatma
      }
    });

    builder.setPositiveButton("Sitemizi Ziyaret Edin" , new dialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        Uri linkimiz=Uri.parse("https://www.stajdosyasi.com/");
        Intent intentimiz =new Intent(Intent.ACTION_VIEW,linkimiz);
        startActivity(intentimiz);// butona tıklayınca siteyi açma

      }
    });
    AlertDialog alert = builder.create();
    alert.show();
  }
});

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme