17 Eki 2020

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hazır Staj Defteri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hazır Staj Defteri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hazır Staj Defteri, Bilgisayar Mühendisliği Staj defteri nasıl doldurulur?, Bilgisayar Mühendisliği staj defteri aşağıda paylaşılmıştır

                                                                                             
                                         10/08/2019 Tarihinden 14/08/2019 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma                                      
                                                                                                 
Tarih
Gün
YAPILAN İŞLER
Sayfa No 
Çalışılan Süre (saat)
10/08/2019
Pazartesi
Arızalı Sabit Diskin Tamiri
8, 9,10
11/08/2019
Salı
Arızalı Sabit Diskin Tamiri
11
12/08/2019
Çarşamba
Arızalı Sabit Diskin Tamiri
12
13/08/2019
Perşembe
Arızalı Anakartın Tamiri
13,14
14/08/2019
Cuma
Arızalı Anakartın Tamiri
15
.../..../.....
Cumartesi
 
 
 


TOPLAM SÜRE (saat)

40
                                                                                                 
                                                                                                 
         Öğrencinin imzası   :...............................        Kontrol Edenin İsmi,Ünvanı :...............................     
                                                                                                 
          Çalıştığı departman :...............................                                        İmzası :................................
                                                                        
                     
                                                                                         
                                        17/08/2019 Tarihinden 21/08/2019 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma                                     
                                                                                                 
Tarih
Gün
YAPILAN İŞLER
Sayfa
No    
Çalışılan Süre (saat)
17/08/2019
Pazartesi
Arızalı Anakartın Tamiri
16, 17
18/08/2019
Salı
Arızalı Anakartın Tamiri
18
19/08/2019
Çarşamba
Arızalı Ekranın (Display) Tamiri
19
20/08/2019
Perşembe
Arızalı Ekranın (Display) Tamiri
20
 8
21/08/2019
Cuma
Arızalı Ekranın (Display) Tamiri
21
 8
.../..../.....
Cumartesi
 
 
 


TOPLAM SÜRE (saat)

40
                                                                                                 
                                                                                                 
         Öğrencinin imzası   :...............................        Kontrol Edenin İsmi,Ünvanı :...............................     
                                                                                                 
          Çalıştığı departman :...............................                                        İmzası :................................
                                                                                             
                                                                                             
                                       24/08/2019 Tarihinden 28/08/2019. Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma                                    
                                                                                                 
Tarih
Gün
YAPILAN İŞLER
Sayfa
No    
Çalışılan Süre (saat)
24/08/2019
Pazartesi
Arızalı Ekranın (Display) Tamiri
22 
25/08/2019
Salı
Arızalı CD Okuyucunun Tamiri
23,24 
 8
26/08/2019
Çarşamba
Arızalı CD Okuyucunun Tamiri
25,26 
 8
27/08/2019
Perşembe
Tuş Takımı İmal Edilmesi ve Montajı
 27, 28,29
 8
28/08/2019.
Cuma
Tuş Takımı İmal Edilmesi ve Montajı
30 
 8
.../..../.....
Cumartesi
 
 
 


TOPLAM SÜRE (saat)

40
                                                                                                 
                                                                                                 
         Öğrencinin imzası   :...............................        Kontrol Edenin İsmi,Ünvanı :...............................     
                                                                                                 
          Çalıştığı departman :...............................                                        İmzası :................................
                                                                                             

İşyerine gelen bilgisayarda arıza olduğu tespit edildi. İlgili bilgisayarın çalışma düğmesine basıldığında bilgisayara gerilimin gelmediği gözlemlendi. Sorunun büyük ihtimalle güç kaynağından kaynaklandığı düşünüldü. Bilgisayarın kasası açıldı. Güç kaynağı söküldü.  Güç kaynağı “SEVENTEAM” markasının “ST-230WHF” modeli bir güç kaynağıydı. Daha sonra güç kaynağının girişine gerilim verildi. Güç kaynağının çıkışları ölçüldü. Ölçüm sonucunda +12V çıkışında gerilim olmadığı ve güç kaynağına ait soğutucu fanın dönmediği tespit edildi. Sorunun çözümü için güç kaynağının dış muhafazası vidaları sökülmek suretiyle çıkartıldı.
Güç kaynağının devresi incelendi.
Köprü diyot doğrultucunun çıkışında yer alan +12V çıkışına giden ve aynı zamanda fanı besleyen yolun girişindeki transformatörün yandığı tespit edilmiştir. İlgili transformatörün yalnızca yanan kısmın sarımının değiştirilmesinin veya transformatörün değiştirilmesinin işçilik maliyeti firmaca hesaplandı. Komple güç kaynağı değiştirmenin firma açısından daha kazançlı olacağı tespit edildi. Bunun üzerine Güç Kaynağının komple değiştirilmesine karar verildi. 
Güç Kaynağı
Güç kaynağı, çoğunlukla metal bir kasa içine yerleştirilmiş, elektronik devreler ve/veya transformatör kullanılarak imal edilmiş, bilgisayar birimlerinin ihtiyaç duyduğu farklı doğru gerilimler üreten bir güç donanımdır. Standart bir bilgisayarın kullandığı güç kaynağı yaklaşık 200-650 Watt güçtedir.  Geçmişte transformatör kullanılan güç kaynakları daha yaygın bir şekilde kullanılırken, günümüzde yarı iletken teknolojilerin gelişmesi nedeniyle transistorlu anahtarlamalı güç kaynakları (Switch Mode Power Supply- SMPS)  tercih edilmektedir.
Bilgisayar güç kaynakları: +3,3 V, +5 V, +12 V, -12 V, -5 V gibi gerilimleri aynı anda ve belirli bir toleransta üretir.
Anahtarlamalı Güç Kaynağı (SMPS) Hakkında Teknik Bilgi
Anahtarlamalı Güç Kaynakları doğrusal-seri güç kaynaklarına göre daha yüksek verime sahiptir. Bu verimlilik daha az ısı enerjisi yayımı, daha küçük malzeme boyutları, daha geniş akım ve gerilim aralıklarında çalışabilme gibi avantajları da beraberinde getirir. 
Anahtarlamalı Güç Kaynağı Blok Şeması

Kontrol Eden  Birim Yöneticisinin Adı Soyadı           : 

Ünvanı                                                                                  : 
İmzası                                                                                  :               


GÜNLÜK RAPOR                            
             

Stajın Yapıldığı Birim       : Bilgisayar Bakım Onarım                   
Tarih: 04/08/2019
Yapılan İş                               : Arızalı Güç Kaynağının Değiştirlmesi 

Sayfa No:2Kontrol Eden  Birim Yöneticisinin Adı Soyadı           : 

Ünvanı                                                                                  : 
İmzası                                                                                  :
             


                     

Stajın Yapıldığı Birim       : Bilgisayar Bakım Onarım                   
Tarih: 04/08/2019
Yapılan İş                               : Arızalı Güç Kaynağının Değiştirlmesi 

Sayfa No:3

Bilgisayarlar için genellikle 230V AC girişli güç kaynakları tercih edilmektedir. Bu kaynaklarda transformatör, doğrultucu ve filtreleme devreleri kullanılmaktadır. 
230 V olarak gelen gerilim bu modelde köprü diyot doğrultucuda doğrultulur. Köprü diyot doğrultucunun girişine NTC direnci konulmuştur.  NTC, sıcaklıkla birlikte ters orantılı olarak değişen bir direnç türüdür. Burada, henüz cihaz soğuk iken yüksek direnim uygulamak suretiyle çalışmaya başlama anında yüksek miktarda akım çekilmesini önler. Örnek bir NTC elemanının direnç değerinin sıcaklıkla değişim grafiği aşağıda gösterilmiştir:


Köprü diyot doğrultucu, dört adet diyottan oluşur.

Bu doğrultucu, gerilimin hem pozitif hem de negatif alternansta farklı diyotlar üzerinden geçerek doğrulmasını sağlar. Köprü diyot doğrultucunun çıkışında aşağıdaki gibi bir çıkış gerilimi gözlemlenir.
(Ei: giriş, Eo: çıkış)

             
Kontrol Eden  Birim Yöneticisinin Adı Soyadı           : 

Ünvanı                                                                                  : 
İmzası                                                                                  :


GÜNLÜK RAPOR
             
Stajın Yapıldığı Birim       : Bilgisayar Bakım Onarım                   
Tarih: 05/08/2019
Yapılan İş                               : Arızalı Güç Kaynağının Değiştirlmesi 

Sayfa No:4

K çıkış gerilimi bir kondansatör ve direnç kullanılarak daha pür bir DC Gerilim haline getirilir ve zener diyot kullanılarak sınırlandırılır. 
Anahtarlamalı sistemler diğer sistemlerden farklı olarak kontrol elemanının hızlıca açılıp kapanmasına dayanan bir çalışma prensibine sahiptir. Kontrol elemanı ya tamamen açık veya tamamen kapalıdır. Kontrol elemanı olarak genellikle transistorlar (BJT veya FET) tercih edilmektedir. İşyerinde devresini incelediğimiz “SEVENTEAM ST-230WF” model güç kaynağında BJT NPN transistorlar tercih edilmiştir.
PWM ve Osilatör vasıtasıyla kontrol elemanının açık ve kapalı olma durumu ayarlanmaktadır. Osilatör çıkış darbeleri PWM girişine gelir ve PWM in çıkışı hangi darbe oranında aktif edeceğini ayarlar. Çıkışın aktif olduğu anda üretilen enerji geçici depolama bobinine aktarılır. “SEVENTEAM ST-230WF” model güç kaynağında PWM kontrol elemanı olarak TL494 kodlu eleman kullanılmıştır. Burada osilatör olarak C27 ve R45 dirençlerinden oluşan bir RC osilatör tercih edilmiştir. İlgili elemanın (TL494) bacak bağlantıları aşağıda gösterilmiştir:

  TL494 entegresinin fonksiyonel blok diyagramı aşağıda belirtildiği gibidir:
  
Kontrol Eden  Birim Yöneticisinin Adı Soyadı           : 

Ünvanı                                                                                  : 
İmzası                                                                                  :

Stajın Yapıldığı Birim       : Bilgisayar Bakım Onarım                   
Tarih: 06/08/2019
Yapılan İş                               : Arızalı Güç Kaynağının Değiştirlmesi 

Sayfa No:5

Doğrultulmuş ve anahtar ile kontrol edilmiş olan gerilim trafo üzerinden çıkışa aktarılır. İncelenen güç kaynağında +12V çıkışına giden ve aynı zamanda fanı besleyen hattın bağlı olduğu trafo arızalanmıştı. Bu arızalı güç kaynağı yerine muadil olarak kabul edilen 250W gücünde 8cm çapında fana sahip olan ve aşağıda fotoğrafı bulunan “TX Power Max 250W” adlı güç kaynağı takıldı. İlgili işlem için 40TL+ KDV ürün bedeli ve 40 TL+KDV Montaj Hizmeti olmak üzere 80TL+KDV lik bir fatura kesildi. 
 
Bu bağlantının yapılma sırası aşağıda belirtilmiştir.
Güç Kaynağı Bağlama İşlem Basamakları
 
Güç Kaynağının Bağlanacak Olan Uçları
 
Güç kaynağı kasadaki fan boşluğuna monte edilir.
Kontrol Eden  Birim Yöneticisinin Adı Soyadı           : 

Ünvanı                                                                                  : 
İmzası                                                                                  :

GÜNLÜK RAPOR
             
Stajın Yapıldığı Birim       : Bilgisayar Bakım Onarım                   
Tarih: 06/08/2019
Yapılan İş                               : Arızalı Güç Kaynağının Değiştirlmesi 

Sayfa No:6

 
Güç kaynağının ilgili soketleri ana karta takılmak üzere alınır.

 
İlgili soketler ana karttaki yuvasına yerleştirilir.
 
Güç kaynağından işlemciye gitmesi gereken kablolar, ilgili soket yordamıyla  İşlemciye takılır.
Diğer sayfalar da yukarıdaki örneğe benzer bir şekilde kapsamlı olarak hazırlanmalıdır.

Bu staj defteri örnektir. Öğrenciler staj defterlerine el ile yazmak zorundadırlar. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder