16 Şub 2020

SQL 1 - SQL Komutları Kullanımı

Bu içerikte temel Sql komutları ile veritabanını sorgulayarak veri alma, sıralama, çift kayıtları eleme, sonuçların formatlarıni değiştirme işlemlerinin nasıl yapıldığını paylaşmak istedim. 

Sql ifadelerinin kullanımı :

Select ifadesini kullanmadan önce hangi veritabanı ve tablolar ile işlem yapacağımızı bilmeliyiz. Verilerle işlem yapmadan önce bazı komutlarla bu verilerin çekilmesi gerekmektedir. Bu komutlara sql ifadesi diyoruz. Select ifadesi ile seçmek istediğiniz kolon ve satırları belirtebilirsiniz.Select ifadesi veritabanından bilgi çekmek için kullanılır. Select ifadesi ile istediğiniz kolan ve satırları belirtebilirsiniz.

• Select ifadesi istenen satırları bir liste şeklinde verir.
• WHERE ifadesini kullanarak sorgunuzu fîltreleyebilir ve sadece sizin kriterlerinize uygun satırların sorgu sonucu olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu kriterler lojik ifadeler, karşılaştırmalar olabilir.
• FROM ifadesi bu verilerin alınacağı tablo isimlerini belirtmemizi sağlar.


select *from ogrenciler
deyimi ile öğrenciler tablosundaki veriler getirilir.

Insert : Veritabanına Yeni bir Kayıt eklemek için kullanılır.

insert into ogrenciler(adi,Nosu) values (‘recep’ ,’16022020’)
Şeklindeki bir ifade, isimler tablomuzun “adi” ve “Nosu” alanlarına yeni değerleri ekler.


Update : Veritabanındaki kayıtları güncellemek için kullanılır.Hangi kayıtların güncelleneceği,yine,bir koşul veya koşullarla belirtilebilir.

update ogrenciler set adi=’recep’ where Soyadi=’Aslan’ 
Şeklindeki bir ifade,soyadi “Aslan”olan kayıtların ad verisinin “recep” olarak değiştirir.


Delete : Adından da anlaşılacağı gibi tablodan kayıt silmek için kullanılan bir ifadedir.

delete from ogrenciler Where Soyadi=’Aslan’ ”
İfadesi “soyadi” değerleri “Aslan” olan tüm kayıtlari siler.

Her Ne Kadar “WHERE” koşulu opsiyonel gözüküyorsa da, pratikte mutlaka kullanılması gerekir.

VERİ SÜZME

Zaman zaman ihtiyacınız olan verileri fıltrelemek isteyebilirsiniz. Verilerinizi Where ifadesinden sonra kullanacağınız bazı koşullar ile fütreleyebilirrsiniz. Bu koşullar şunlardır;

* Karşılaştırma operatörleri =, >, <, >=, <=, <>
String karşılaştırmalar LIKE ve NOT LIKE
Mantık operatörleri AND, OR
Mantık operatörler (Negatif) NOT
* Değer aralıkları BETWEEN ve NOT BETWEEN
Değer listeleri IN ve NOT DM
Bilinmeyen değerler IS NULL ve IS NOT NULL


Karşılaştırma operatörlerinin kullanımı:

Karşılaştırma operatörleri ile tablodaki bir veri ile belirlenmiş bir veri veya hesaplanmış veri karşılaştınlabilir. Fakat karşılaştırmak istediğiniz alan ve verinin tipleri aynı olmalıdır. Sayısal bir ifadeyi tarih ifadesi ile karşılaştıramazsınız. Burada kullanılan operatörler;

= Eşittir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük veya eşittir
<= Küçük veya eşittir

Mantık operatörleri :

Birden fazla kriterleri bir arada kullanmamıza yardımcı olurlar. AND operatörü kullandığımız takdirde verdiğimiz tüm koşullara uyan kayıtlar gelir. OR operatörü kullandığımız takdirde verdiğimiz koşullardan birine uyanlar gelir. NOT kullandığımızda ise NOT dan sonraki koşulu sağlamayan kayıtlar gelir. Birden fazla koşul kullandığımız durumlarda parantezi koşullan gruplamak için kullanabiliriz. Böylece daha okunaklı olur ve gruplama işlemini yapabiliriz.

Değer aralıkları:

BETWEEN ifadesini Where ile beraber kullanarak belli bir değer aralığmdaki kayıtlan getirebiliriz. Between ifadesi ile belirlenen aralık dışında kalan verileri almak için NOT BETWEEN kullanabiliriz. Between ifadesinde verilen aralığın bir bitiş noktası olmadır. Between ile verilen aralık (10 and 20) aslında AND ifadesi kullanılmı ve büyük eşittir, küçük eşittirden oluşan bir koşuldur. Bunu kısaca between ifadesi ile yapmaktayız.

Örneğin (KOD BETWEEN 10 AND 20) aslında ((KOD>=10) AND (KOD<=20)) demektir.

Bilinmeyen Değerler :

Veri girişi sırasında tablodaki kolona veri girilmemiş olabilir ve default veri de atanmamış olabilir. Bu durumda bu kolondaki değer NULL'dur. Null değer 0 (nümerik) veya boşluk (string) ile aynı şey değildir. Bir alana değer girilmemiş kayıtları listelemek isin IS NULL ifadesini kullanabiliriz. Null ifadesini diğer koşullar ile kullanamayız. Yani >Null diye bir şey diyemeyiz. Kolonlar Null değer içerebilir tanımını tablo yaratırken yapabiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder