23 Ara 2019

Programa Temelleri - C# Değişken Türleri


C# DEĞİŞKEN TÜRLERİ
BYTE: Pozitif sayıları içerir. 0-255 arası değer alır.(Tam sayı)

CHAR: Tek karakterlik değer içerir.(Tek harf)(Örn: cinsiyet e/b, medeni durum e/b)

SBYTE: Negatif ve pozitif tam sayıları içerir. -128 ve 127 arasında değer alır.

SHORT: Negatif ve pozitif tam sayıları içerir. -32768 ile 32767 arasında değer alır.

USHORT: Pozitif tam sayıları içerir. 0-65535 arası değer alır.


INT: Negatif ve pozitif tam sayıları içerir. -2.147.438.648 ile 2.147.438.647 arasında değer alır.

UINT: Pozitif tamsayıları içerir. 0-4.294.967.295 arası değer alır.

LONG: Negatif ve pozitif tam sayıları içerir. -9.223.372.036.854.775.808 ile
 9.223.372.036.854.775.807

ULONG: Pozitif tam sayıları içerir.0-18.446.744.073.709.551.615 aralığında değer alır.

FLOAT: Tam ve Ondalık sayı içerir. -3.4x1038 ile 3.4x1038 arası değer alır.

DOUBLE: Tam ve Ondalık sayı içerir. -5.0x10324 ile 5.0x10324

STRING: Metin içerir.

OBJECT: Genel veri tipidir.

BOOL: Doğru/Yanlış(True/False) değerli alır. Bu tarz tanımlanan değişkenin varsayılan
değeri
 False’tur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme