29 Ara 2019

Çocuk Gelişimi - Okulöncesi Öğretmenin Okuldaki Bir Günü

Gözlem Yapılan Etkinliklerin Zaman Dilimi:
Okula Geliş-Hazırlık
:(08:00-011:15)
Serbest Zaman Etkinliği
:(08:15-09:00)
Toplanma ve Temizlik
:(09:00-09:30)
Kahvaltı
:(09:30-10:00)
Türkçe Dil Etkinliği
:(10:00-10:30)
Müzik Etkinliği
:(10:30-10:45)
Oyun Etkinliği
:(10:45-11:00)
Sanat Etkinliği
:(11:00-11:45)
Toplanma ve Temizlik
:(11:45-12:00)
Öğle Yemeği
:(12:00-13:00)
Uykuya Hazırlık
:(13:00-13:15)
Dinlenme Uyku
:(13:15-15:15)
Ikindi Kahvaltısı
:(15:15-15:45)
Toplanına
:(15:45-16:00)
O.Y.U.Ç
:(16:00-16:30)
Toplanma Eve Dönüş
:(16:30-17:00)
 • OKULA GELİS-HAZIRLIK:
Öğretmen çocukları sınıfta güleryüzle karşıladı onlara günaydın diyerek montlarını ve su mataralarun yerlerine asmalanna yardımcı oldu.velilerle konuştuktan sonra sınıfa dönerek çocuklarla sohbet etti.
 • SERBEST ZAMAN ETKINLIĞI:
Öğretmen çocuklarla sohbet ettikten sonra onları istedikleri ilgi köşesine yölerdirdi.çocuklar istedikleri bir ilgi köşesini seçerek oyunlarına başladılar öğretmende çocukların arasında dolaşarak çocukları farkettirmeden gözleınledi.Çocukların oyunlarına katılarak onlarla birlikte vakit geçirdi.
 • TOPLANMA-TEMİZLIK-KAHVALTIYA. HAZIRLIK:
Öğretmen ellerini vurarak dikkati kendi üzerine topladı.Çocuklara artık etkinliğin bittiğini sınıfı düzenlemeleri gerektiğini söyledi.öğretmen önderliğinde sınıf toplandıEller yıle~ııı2lt- üzere lavaboya gidildi.Ellerini yıkayan öğrenciler sıra olup hep birlikte "Bir sağa baktım bir sola baktım" telerlemesini söyleyerek yemekhaneye indiler ve kahvaltıya geçildi.

 • KAHVALTI:
Öğretmen çocukları masalanna oturmaları için yönlendirdiXahvaltıya başlamadan önce çocuklar öğretmen eşliğinde yemek &mum söylediler.Hep birlikte afiyet olsun diyerek kahvaltıya başlandı.Kahvaltı yapmakta olan öğrencileri öğretmen gözlemlediXahvaltı bitiminde öğretmen çocukları lavaboya yönlendirdi.
 • TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞI:
Öğretmen çocuklara sandalyelerini alarak etrafında yarım daire oluşturacak şekilde oturmalarını söyledi.Gereken yerde çocuklara yardım etti_Çocuklann dikkatini `saz ınakarayf adlı tekerlemeyi söyleyerek çekti.Ardmdan çocukların bildiği diğer tekerlemeler çocuklarla birlikte söylendi.eığretmen çocuklara yeni bir parmak oyunu öğrendiğini bunu onlarla paylaşmak istediğini söyledi _Öğretmen birkaç kez tekrar ettikten sonra çocuklarında katılmasını istedi.Çocuklarla bir kaç kez söylendilcten sonra öğretmen yanına çağırdığı çocuklara da yardımcı olarak parmak oyununu tekrar ettirdiğğretmen hikaye olarak `inciler Üllcesi'adh hikayeyi seçmişti çocuklara bu hikayeyi okuduktan sonra hikaye ile ilgili çocuklara sorular yöneltri_Bilen çocuklar arkadaşları tarafından alkışlandı.
 • MÜZIK ETKINLİĞİ:
Hikaye anlatma eıldult bittiğinde "Okulum Pek Çok Severim" isimli şarkıyı teypten çocuklara dinletti.Suufla çok hareketli olan bir öğrenciye ara ara görevler verilerek enerjisini dışarı sarfetmesi sağlandtşarla bitiminde öğretmen duvarda asılı olan broşürden kış mevsimi resmini göstererek çocuklara resinıdekilerini anlattı.
 • OYUN ETKINLIĞI:
Öğretmen müzik etkinliği bitiminde type müzik koyarak çocuklara hadi sandalye kapmaca oynayalım diyerek çocuklara sandalyeleri düzenlemelerini söylediçocuklar bu sayede fazla olan enerjilerini atarak eğleniyorlardı.Bu oyunun ardından heykel oyunu oynandı .Oyundan çıkan çocuklar sandalyesini alarak masasına oturdu
 • SANAT ETKINLIĞI:
Öğretmen önceden hazırlamış olduğu etkinlik sayfasını çocuklara dağıttı. "Kardan adam" resmini çocukların boyama mı sağladıÇocuklar resimlerini yaparken öğretmen çocukların yanlarında dolaşarak çocuklardan gelen soruları cevapladı.Gerektiği yerlerde çocuklara yardımcı oldu.
 • TOPLANMA VE TEMIZLIK.:
Eışifittni bitiren çocuklar öğretmenin yönlendirmesiyle ellerini yıkayatak kapının önünde tekerleme söyleyerek öğretmenin eşliğinde yemekhaneye indiler.
 • ÖĞLE YEMEĞI:
öğretmen çocukları yerlerine oturttullan sonra çocukların aralarında dolaşarak eksiği olan öğrenci olup olmadığını kontrol ettiDaha sonra öğretmen önderliğinde yemek duası siiyiendii5ğretmen çocuklara "afiyet olsun" diyerek yemeğe başlamalan sağlandıÇoculdar yemeklerini yerken öğretmen çocuklara yemek yeme kurallarını tekrarladıÇocuklar zorlanmadan yemekleri yemeleri sağlandı
 • TEMİZLİK UYKUYA HAZIRLIK:
Öğretmen çocukları sırayla lavaboya yönlendirdiÇocuklann ellerini yilcamalan, dişlerini firçalamalan ve tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesini sağladılavaboda işi biten çocuklar uyku salonuna alındı.
 • DINLENME UYKU:
Öğretmen çocukların yatmalanna yardımcı olduktan sonra sevdikleri bir hikayeyi okuyarak uyumalarım sağladı .Uyumayan öğrencilerin sek‘i7re dinlenmelerini sağladtelğretmen çocukları uyandırmak için hafif bir müzik koyarak ve günaydın çocuklar diyerek uyanmalarmı sağladınğretmen çoculan lavaboya yönlendirdilşi biten kız çocuklarının saçlanda düzeltildilcten sonra kahvaltıya gitmeleri için sıraya geçildi.Tekerleme söylenerek yemelchaneye inildi
 • İKİNDİ KAHVALTISI
Öğretmen önderliğinde çocuklar masalanna oturtuldu.Hep birlikte dua söylenerek kahvaltıya başlandıt5ğretmen oturduğu yerden sürekli olarak çocukları gözlemlediKahvaltı bitiminde çocuklar sıraya geçti lavaboya yöneltildi.
 • TEMIZLIK:
Kahvaltısmı bitiren çocuklar sırayla lavaboya yöneldiler lavaboya giderken "ellerini' isimli şarkı söylendi.Ellerini yıkayan çocuklar sınıfa geçerek ınasalarma oturdu.
 • OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK CALISMALARI.:
Öğretmen masalanna oturan çocuklara dergilezini dağıttı.dergide fark bulma sayı ve şekil kavramı ile ilgili ett-intikler yapıldıGğretmen bu sırada çocuklar arasında gezerek yardım isteyenlere ip ucu vererek yardım etti
 • TOPLANMA VE EVE DÖNÜS:
Dergiler masalardan toparlandıAileleri gelen öğrenciler anneleri ve babaları ile gönderildi.Servisi gelecek olan öğrenciler servisleri gelene kadar TV'den çi'gi film seyrettiler.Gidiş saati geldiğinde öğretmen çocukların üzerlerini giymelerine yardımcı oldu.Düzen içerisinde çocuklar evlerine gönderildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder