31 Eki 2019

Hemşire Yardımcılığı Dalı Staj Defteri Konuları


Sağlık Hizmetleri Alanı/Hemşire Yardımcılığı Dalı Staj Defteri Konuları

 1. Hasta odasını kullanıma hazır hâle getirir. İçinde hasta olan yatağın yapımına yardım eder.
 2. Vücut mekaniğini koruma kurallarına uygun olarak hastanın naklini sağlar.
 3. Steril olmayan biyolojik analiz örneklerini tekniğe uygun olarak alır ve naklini yapar.      
 4. Hastanın yaşam bulguları, bilinç durumu ve deri ile ilgili değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir     
 5. Vücut mekaniklerine uygun olarak hastaya önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım eder.   
 6. Vücut mekaniklerine uygun olarak hastaya, sağlık profesyonelinin önerdiği pozisyonları verir. önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım eder.
 7. Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri hazırlar.      
 8. Hasta mahremiyetine özen göstererek muayene, tetkik ve ameliyat öncesi hasta hazırlığına yardım eder             
 9. Pre-op hazırlık kriterlerine uygun ve hasta mahremiyetine özen göstererek ameliyat öncesi hasta hazırlığına yardım eder
 10. Post-op bakım kriterleri doğrultusunda hastanın genel durumunu gözleyerek ameliyat sonrası bakımına yardım eder    
 11. Hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek problemlerin farkında olarak hastayı mobilize eder.
 12. Hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek problemlerin farkında olarak uygun araç gereçlerle yatak yaralarını önlemeye yardımcı olur.   
 13. Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.
 14. Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder
 15. EKG ve EEG çekimlerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
 16. Diyaliz, yanık ve transplantasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder
 17.  Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.        
 18. Etkili iletişim tekniklerini kullanarak anamnez almada hemşire/ebeye yardım eder.        
 19. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda etkili iletişim tekniklerini kullanarak aile planlaması hizmetlerinde hemşire/ebeye yardımcı olur.
 20. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması yöntemlerini ayırt eder.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme