22 Ağu 2019

Wan Elemanlarının Bağlantılarını Yapmak

Wan Teknolojileri

        Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan ağlardır. Şehirlerarası/ülkeler arası ağlardır. Değişik tipte LAN’lar birleşerek WAN’ları oluştururlar. Bu LAN’ların birleşmesi için bir takım özel aletler gerekmektedir. (Link antenleri, uydu bağlantıları, tekrarlayıcılar, geçitler, vs.) WAN sisteminin üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Uzak ağların en çarpıcı özelliği, tıpkı yerel ağlar gibi kullanılabilme özellikleridir. Şirketinizin Ankara, İstanbul ve İzmir uçlarını 64 Kbps hızında bir ağ bağlantısı ile birleştirdiğinizi düşününüz. Siz Ankara’da bulunsanız bile İstanbul’daki bir bilgisayarı tıpkı önünüz deymiş gibi yönetebilirsiniz. Kullanıcı sayısı arttıkça bağlantı hızı da bununla birlikte düşer, klavyeden yazdıklarınız nispeten daha uzun sürede karşıya gider. Durum rahatsız edici boyutlara vardığında daha fazla bant genişliği ve hız için araştırmalara başlarsınız. Coğrafi olarak birbirine uzak merkezlerin tek ağ altında birleştirilmesinin sağlayacağı yararlar bitmez. Geniş alan ağları, LAN’lara göre daha büyük coğrafik alanlara dağılmışlardır. Geniş alan ağlarında iki bilgisayar arasındaki mesafenin büyük oluşu, ethernet kullanımını imkânsız hâle getirir. Tipik uygulamalarda dial-up bağlantı ya da ADSL modem bağlantısı kullanılır. 

Genelde WAN için iki ayırım yapılır: 

  • Enterprise WAN: Bir kuruluşun tüm LAN’larını bağlar. Çok büyük ya da bölgesel sınırları olan ağları kapsar.

  • Global WAN: Tüm dünyayı kaplayan bir ağ olabileceği gibi, birçok ulusal sınırları ve pek çok kuruluşun ağını kapsar. WAN teknolojisinde sunucuların çeşitliliği kullanılan istemci ve yönlendiricilerin de çeşitli olmasını sağlamaktadır. Ağ içerisinde kullanılan cihazların farklı haberleşme tekniklerini AMAÇ ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ–1 4 kullanması bu çeşitliliği sağlamaktadır. WAN teknolojileri X.25, Frame Relay, ATM, xDSL, Kanallı El ve ISDN olarak sınıflandırılmaktadır.

Wan Elemanları:

  • ADSL Modem
    ADSL servisinde telefon hattının her iki ucunda yani evde ve telefon şirketinde ADSL modemlerine ihtiyaç vardır. ADSL modemleri sıradan modemlerden değişiktir. Eski tip modemler bilgisayardan dijital sinyalleri alır ve analog sinyalleri telefon hattından gönderir. Alıcı modem bu analog sinyalleri yeniden dijital bilgiye çevirir. ADSL modemleri ise bunu yapmak yerine verileri dijital formda alır ve gönderir, analog sinyallere çevirme işi hiçbir zaman yapılmaz.ADSL telefon hattını üç kanala ayırır: bir tanesi veri almak, bir tanesi veri göndermek, bir tanesi de telefon görüşmeleri yapmak içindir. Bu, internete bağlıyken aynı zamanda telefonla görüşebilmeyi sağlamaktadır. Telefon hattı fiziksel olarak her zaman üçe ayrılamaz. Bunun yerine modülasyon teknikleri kullanılarak üç ayrı tipte sinyal ayırt edebilir: ses, gönderme ve alma. Gönderme ve alma kanalları çeşitli hızlarda ayrılabilir
  • Yönlendirici (router)
    Routerin başlıca fonksiyonu yönlendirmedir. Yönlendirme ağ katmanında meydana gelir. Yani katman 3’te gerçekleşir. Fakat WAN operasyonları katman 1 ve katman 2’de olur. Durum böyle ise Router bir WAN aracı mıdır yoksa LAN aracı mıdır? Cevap verecek olursak ağ çalışmalarında sık sık bu soru ile karşılaşılır. Bazen Router sadece LAN aracıda, 43 WAN aracıda olabilir. Bazen de WAN ve LAN sınırları arasında veya bazı zamanlarda LAN ve WAN aracı olabilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder