2 May 2019

Büro Yönetimi Alanı Ticaret Sekreterliği Dalı Staj Defteri KonularıModül
SÜRE
KAZANDIRILAN YETERLİKLER
MODÜL İÇERİKLERİ


Etkili İletişim

40/11

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
A.Temel İletişim Araçları,
B.İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar,
C. Kişisel ilişkiler,
E. Birey ve Toplum İle Etkili İletişim,
F. İş Hayatında İlişkiler

Meslek Ahlakı ve Ahilik
40/14
Meslek ahlakına, ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergilemek
A. Meslek Ahlakı
B. Ahilik Kavramı

Girişimci Fikirler ve İş Kurma

40/11
Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek
İşletme kurma ve geliştirmeyle ilgili faaliyetleri yürütmek
A. Girişimcilikte Temel Kavramlar, 
B. İş Fikri Oluşturma,
C. İş Fikri İçin Veri/Bilgi Toplama, 
D. Girişim Fikrine Karar Verme
A. İş Kurma, B. İşletme Yönetimi ve Organizasyonu,
C. İşletmeyi Geliştirme
İşletme Faaliyetlerini Yürütme

40/14
İşletme ve işletme türleri ile ilgili
temel kavramları açıklamak, yönetim planı yapmak
A. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar 
B.Yönetim 
C. İşletme Yönetimi
D. İnsan Kaynakları Yönetimi

İş güvenliği ve işçi sağlığı

40/8
İşçi sağlığı mevzuatı uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
A. İş Yeri Güvenliği Ve Tehdit Edici Unsurlar
 B. Meslek Hastalıkları,
C. Kaza Ve Yaralanma 
D. Yangın,
 E. İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler
 F. İş Güvenliği Mevzuatı


Çevre Koruma
40/5
Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
A. Sektörel Çevre Soruları, 
B. Hava Kirliliği, 
C. Su Kirliliği,
D. Toprak Kirliliği,
 E. Gürültü,
 F. Enerji


Proje Hazırlama

40/9
Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek,proje hazırlamak
A. Kendini Tanıma ve Geliştirme, B. Mesleki Becerileri Geliştirme,
C. Problem Çözme,
 E. Proje Geliştirme

İletişim süreci ve türleri

40/32
İletişim sürecini incelemek ve iletişim türlerini kullanmak
A. İletişim, 
B. İletişim Türleri Ve İletişimi Engelleyen Unsurlar
C. İletişim Engellerini Aşma Yolları
Kitle İletişimi
40/32
Sosyal çevresi ile etkili iletişim kurmak
A. Kitle İletişiminin Özellikleri,
B. Kitle İletişim Araçlarının İşlevleriTelefonla İletişim

40/16

Kitle iletişim sürecini çözümlemek

A. İletişimde Telefon, 

B. Telefon Görüşmeleri
C. Günümüz Telefon Santralleri,
D. Telekonferans Sistemi
E. Kartvizitlik Malzeme ve Fihrist,
F. Telefon Raporlama Sistemi

Diksiyon 1

40/16

Türkçeyi doğru konuşmak

A.Diksiyon Sanatının Önemi ve Ses,
B. Kelime ve Söz Noktaları
,
C.Yazı Dili İle Konuşma Dili Arasındaki Farklar

Diksiyon 2
40/16
Türkçeyi doğru konuşmak
A. Anlatım, 
B. Jest ve MimiklerKelime İşlemci40/32Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak
A. Belge Hazırlama İşlemleri
B. Belge Biçimlendirme İşlemleri
C. Paragraf Düzenleme
Ç. Liste Oluşturma ve Biçimlendirme İşlemleri
D. Tablo İşlemleri,
E. Ekleme İşlemleri
F. Adres ve Mektup Birleştirme
G. Belge Şablonları Hazırlama, Sayfa Yapısı ve Belge Yazdırma İşlemleriElektronik Tablo

40/24

Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak

A. Belge Oluşturma, B. Tablo Oluşturma
C. Matematiksel İşlemler,
D. Hazır Fonksiyonlar
E. Sıralama ve Süzme İşlemleri
F. Grafik İşlemleri,
G. Yazdırma İşlemleri


Sunu


40/24


Sunu oluşturmak
A. Sihirbaz Kullanarak Sunu Oluşturma
B. Tasarım Şablonu Kullanarak Sunu Oluşturma
C. Slayta Resim, Ses, Film, Grafik ve Tablo Ekleme
D. Şablon Oluşturmak,
E. Slayt Gösterisi Hazırlamak
F. Slaytlara Animasyon Efekti Vermek,
G. Yazdırma İşlemleri
Bilgisayarla İletişim
40/16
Internet üzerinden bilgiye ulaşmak
A. İnternet,
B. Arama Motorları, 
C. E-Posta, 
D. e-mail gönderme-alma

Büro Yönetim Modelleri

40/16

Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz etmek
A. Büro Yönetimi, 
B. Klasik Büro Yönetimi 
C. Çağdaş Büro Yönetimi,
D. Klasik (Geleneksel) Büro Türleri
E. Çağdaş Büro Türleri,
F. Büro Çalışanları 

G. Büro Yöneticisi ve Büro Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

İş Planı

40/16

İş planı yapmak

A. İş Planı,
B. İşi Basitleştirme Teknikleri,
C. İş akımı tekniği,

E. Hareket ekonomisi tekniği

Sekreterlik Hizmetleri
40/24
Sekreterlikle ilgili temel
kavramları analiz etmek

A.Sekreterlikle İlgili Genel Bilgiler,
B. Sekreterin Nitelikleri
C. Repertuar Hazırlama

Randevu ve Konuk Kabulü
40/16
Randevu ve konuk kabulü programı yapmak
A. Protokol kuralları,

B. Ağırlama teknikleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder