28 May 2018

Silindir Kapağının arızalanma nedenleri ve arızaları nelerdir?

1.Silindir Kapağının arızalanma nedenleri ve arızaları nelerdir?

 • Silindir kapaklarında çatlaklık, eğrilik, yiv ve korozyon gibi arızalar görülmektedir.
 • Çatlaklık ,genellikle,kapağın fazla yada dengesiz sıkılmasından, fazla ve düzensiz ısıdan, yetersiz soğutmadan,düzensiz yanmadan, motordaki suyun donmasından, sıcak motora fazla soğuk su konulmasından yada fazla sıcak alanların oluşmasından ileri gelir.
 • Eğiklik ve çarpıklık şeklinde beliren silindir kapaklarındaki şekil bozukluğu, yüksek ısı , yetersiz soğutma, hatalı sıkma gibi nedenlerle değişik iç gerginliklerin oluşmasından ileri gelir.

2. Silindir kapağı arızalandığında motorun çalışmasını nasıl etkiler?

 • Yukarıda belirtilen arızalardan herhangi biri oluştuğu zaman ;yağ içinde su ,su içinde yağ, motorda su eksilmesi, kompresyon kaçağı, düzensiz relanti ve teklemeler görülür.

3.Silindir kapağının kontrol ve ölçümleri nasıl yapılır?

 • Silindir kapağında eğiklik kontrolü mastar ve sentil yardımıyla yapılmaktadır.
 • Silindir kapağında çatlaklık kontrolü çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır;
 • Silindir kapağı söküldüğünde, kapaktaki karbonlar temizlenmeden önce gözle kontrol edilir.
 • Çatlak varsa, karbon birikintileri arasında ince bir çizgi şeklinde kendini gösterir.
 • Gözle görülmeyen çatlaklar, karbon kazındıktan pudra yardımıyla bulunur.


4. Ölçüm sonucuna göre yenileştirilmesine nasıl karar verilir?


 • Ölçüm sonucuna göre eğiklik;0.10mm’den fazla ise silindir kapağı taşlanır.
 • Taşlama kademeleri 0.25mm ‘dir
 • Taşlamada 0.50mm talaş kaldırılırsa yanma odası küçüleceğinden , arızalara engel olmak için kalın yada çift conta kullanılır.

5. Yenileştirme işlemi nasıl yapılır?


 • Ölçülen değerlere göre düz yüzey taşlama tezgahlarında gerekli talaş payı verilmek suretiyle talaş kaldırılır.
 • Taşlama kademeleri (0.25-0.50-0.75.....) diye devam etmektedir.
 • Taşlama sonucunda 0.50mm den sonraki taşlama işlemlerinde daha kalın silindir kapak contası kullanılır.

6. Parçadan kaldırılacak talaş miktarının hesaplayınız.


 • Standart altı yükseklik: Standart yükseklik – Taşlama kademesi
 • Talaş miktarı: Standart yükseklik - Eğiklik miktarı - Standart altı yükseklik

7. Bu parçanın yenileştirme işlemi hangi tezgahta yapılır?


 • Silindir kapağı düz yüzey taşlama tezgahlarında yenileştirilmektedir.